Eurogroup for Animals on häiritud Inglismaal avalikkuse ette kerkinud kuuldustest kloonitud liha ning piimatoodete toiduahelasse sattumisest. Eurogroup kutsub Euroopa liikmesriike avaldama põhjalik ülevaade toiduohutuse protseduuridest kindlustamaks taoliste juhtumite kadumist tulevikuareenilt.

Projektid loomakloonimise arendamiseks toimuvad avalikkust pigem mitteteavitavalt ning vaatamata paljule dokumenteeritud muredele, ei ole näha ka nende lõppemist.

Eurogroup for Animals on veendunud, et antud intsident toob selgesti välja vajaduse koheselt seadusega keelata loomade kloonimine toidu eesmärgil ning seemnete, embrüode, kloonitud loomade ning nende järeltulijate import toidusaaduste tootmise ja edasimüügi eesmärgil. Eurogroup kutsub üles Euroopa Komisjonil viima läbi seadusmuudatusi, mis välistaksid taolised juhtumid tulevikus,” ütles Sonja Van Tichelen, Eurogroup for Animals juhataja.

“Oleme pettunud, et puudustele meie toidusaadustesüsteemis viitas esmakordselt  ajaleht International Herald Tribune. Kannustame Euroopa valitsusi kahekordistama toiduproduktide süsteemi kontrolli, et vältida kloonitud loomade saadusi jõudmast meie toiduahelasse ning määrata vastavaid karistusi vastutustundetuile farmeritele ning tootjatele” Lisas Van Tichelen.

“Teadmised kloonimise ebaefektiivsusest on suured ning neid ei tohi kõrvale heita. See raiskab loomade elu ning tekitab neile piinu ja stressi kõikidel elufaasidel. Euroopa tarbijad on ebaefektiivsustega kursis ning me peame neid suunama pingestama oma kaupmehi, et viimased kindlustaksid kaupade 100%-list puhtust kloonitud loomade või nende järeltulijate saadustest” lisas ta.

Eurogroupi murelapseks on ka rutiinne kloonimine teistes maailmaregioonides. See suurendab piima ning liha tootmist, mille käigus ei arvestata ei looma heaoluga, eetiliste küsimustega, avalikkuse ohutusega, geneetilise mitmekesisuse vähendamisega põllumajanduses ega ka loomsete haiguste levikuga. Lisaks on taoline tootmismeetod vastuolus kodanike soovidega.

Allikas:http://www.eurogroupforanimals.org/