Kohaliku omaalgatuse programmi eesmärk on kohaliku arengu ja kogukondade elujõulisuse edendamine kogukondliku initsiatiivi, koostöö ja identiteedi tugevdamise ning kohalike elanike teadmiste ja oskuste kasvu kaudu

  • Taotlusvoorud
  • 26. september 2017
  • Foto: Vändra, Janek Jõgisaar, Bioneer, ee

Programmist saab taotleda toetusi kahest erinevast meetmest:

   kogukonna areng;

   elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamine.

Sel korral on lisandunud ka võimalus taotleda toetust kogukonnas Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva tähistamisega seonduvate tegevuste läbiviimiseks.
Ühe projekti toetuse piirsumma on 2000 eurot.

Taotlus tuleb esitada hiljemalt 2. oktoobriks 2017 kl 16.30 asukohajärgsele maavalitsusele. 

Toetuste taotlemise kord, tingimused, taotlusvormid ning taotluse koostamise juhendid ja infopäevade toimumiskohad.
Taotlejaks võivad olla piirkondlikult ja avalikes huvides tegutsevad:

   mittetulundusühingud, milles ei osale liikmena kohalik omavalitsus või riik;

   sihtasutused, mis pole asutatud kohaliku omavalitsuse või riigi osalusel.

Paneme taotlejatele südamele, et enne taotlema asumist kõik tingimused läbi loeksite,  kindlasti õigeid, ehk 2017. aasta sügisese taotlusvooru vorme täidaksite ja mistahes küsimuste korral võimalikult aegsasti oma maavalitsuse poole pöörduksite.