Neli Kohtla-Järve ettevõtet on edukalt täitmas Keskkonnaametiga kooskõlastatud lõhnakavasid, et vähendada kohalikke elanikke häirivat haisu.

  • Maamajandus
  • 29. august 2019
  • Foto: Novotrade Invest uus ja vana mahutipark, mis on ühendatud uue heitgaaside kogumis- ja puhastussüsteemiga Plazkat/Inna Mihhailova

Eelmisel aastal kiitis Keskkonnaamet heaks Novotrade Investi, Järve Biopuhastuse, Eastman Specialties-i ja VKG Oili lõhnaaine vähendamise tegevuskavad, et leevendada Kohtla-Järve elanike haisumuret. Nüüdseks on ettevõtted tegutsema asunud ning esimesed mõõtetulemused näitavad haisu vähenemist.

„Kohtla-Järve piirkonna lõhnaprobleemi lahendamine on väga keeruline ülesanne, kuna hais tekib mitme ettevõtte tegutsemise koosmõjul. Seetõttu peavad kõik osapooled ühiselt pingutama investeerides oma tootmistehnoloogiasse või kasutades uudseid töövõtteid. Tunnustame kohalikke ettevõtteid, et nad on meiega kokku lepitud tegevusi ellu viimas ja seeläbi aitavad kaasa haisu vähenemisele. Juba praegu on mõõtmistulemustest näha, et esimestest tehtud muudatustest on kasu ning hais on vähenenud. 2022. aasta suveks peavad aga olema kõik kavades ettenähtud tegevused rakendatud ja hais oluliselt väiksem,“ selgitas Dagmar Undrits, Keskkonnaameti välisõhu peaspetsialist.

Undritsa sõnul on eriti rõõmustav see, et mõned innovaatilised lõhnakavade meetmed võiksid sobida ka teistele analoogsete probleemidega ettevõtetele, kel oleks vaja oma tegevusega kaasnevat haisu vähendada. Näiteks Järve Biopuhastus hakkab kasutama uudse settekäitlustehnoloogiana tahendatud reoveesette kuivatamist, mis aitab märkimisväärselt vähendada setteist tulenevat haisu.

VKG Oil kaotab kaks olulist ebameeldiva lõhna allikat, suunates tekkiva heite edasi järelpõletamisele. Seeläbi väheneb oluliselt õhku paisatava heitega kaasnev hais.

Eastman Specialties paigaldas täiendavad soojusvahetid ning lekkekindlamad pumbad, kust ei eraldu enam nii palju lõhnaaineid. Eesti Keskkonnauuringute Keskuse 2019. a märtsis tehtud mõõtmised näitasid, et tänu nendele tegevustele väheneb ettevõtte lõhnaheide nendest lõhnaallikatest lausa 80-98%.

Ka Novotrade Invest pingutas haisu vähendamise nimel, paigaldades oma vedelainete mahutipargile innovaatilise heitgaaside kogumis- ja utiliseerimissüsteemi nimega PLAZKAT. Haisvad heitgaasid kogutakse spetsiaalse torustiku abil kokku ning suunatakse haisu vähendamiseks hävitamisele. Tänu uue süsteemi kasutusele väheneb ettevõtte lõhnaheide hinnanguliselt 77% võrreldes senisega.

Kõik Keskkonnaameti ja ettevõtete koostöös valminud lõhnakavade tegevused viiakse ellu hiljemalt 2022. a suveks. Seejärel tehakse uued mõõtmised, et teada saada, kuidas kavades ettenähtu rakendamine vähendas Kohtla-Järvel levinud haisu. Kavade täitmist kontrollivad Keskkonnaamet ja Keskkonnainspektsioon.

Ettevõtete lõhnaaine vähendamise tegevuskavadega saab tutvuda Keskkonnaameti kodulehel.