Reedel, 17. oktoobril algab Käärikul kahepäevane keskkonnahariduslik konverents "Keskkond õpetab!". Konverentsi eesmärk on anda ülevaade loodus- ja keskkonnahariduse hetkeseisust Eestis ning tihendada asutustevahelist koostööd.

Konverentsil kohtuvad loodus- ja keskkonnaharidusega tegelevad inimesed kõikidest Eesti maakondadest. Osavõtjaid on 150, nende seas leidub nii koolijuhte, kooliõpetajaid kui ka Riikliku Looduskaitsekeskuse ja Riigimetsa Majandamise Keskuse töötajaid.

Kogemusi ja mõtteid keskkonnahariduse teemal jagavad mitmed tuntud lektorid. Marek Strandberg räägib, kuidas panna inimesi keskkonnasäästlikult mõtlema ja tegutsema. Faye Benedict tutvustab säästvat arengut toetavat haridust Norra näitel. Sirje Aher tutvustab Eesti keskkonnahariduse arengukava. Imbi Henno annab ülevaate eesti ja vene õppekeelega koolide õpilaste keskkonnateadlikkusest ning keskkonnaalastest hoiakutest programmis PISA 2006. Ain Tõnisson tutvustab õppekavaarendust. Ülle Kikas arutleb teemal "Milleks on vaja keskkonnaharidust?". Mikk Sarv selgitab, miks on vaja õppida vähemalt üks päev nädalas õues.

Töötubades on arutlusel teemad koolijuhtide kaasa aitamine keskkonnahariduse edenemisele, aktuaalsed teemad vene õppekeelega koolides, asutustevahelise koostöö tihendamine.

Väljaspool klassiruumi ja koolimaja ehk avatud õpikeskkonnas õppimine on osades koolides juba tavapärane, kuid paljudes veel mitte. Erinevate institutsioonide inimesed, kes püüavad koolipäevi huvitavamaks ja elulähedasemaks muuta, saavad konverentsil võimaluse vahetult suhelda, informatsiooni vahetada ja sünergiliselt tegevusi kavandada.

Konverentsi korraldavad Tartu Keskkonnahariduse Keskus, Haridus- ja teadusministeerium, Riiklik Looduskaitsekeskus. Kaasa mõtlevad Keskkonnaministeerium, Tartu Ülikool ja SA Archimedes. Konverentsi finantseerib SA Keskkonnainvesteeringute Keskus ja toetab Norra saatkond Eestis.

Konverents "Keskkond õpetab!" toimub 17.-18. oktoobril Käärikul.

Lisainfo:
Helle Kont
Tartu Keskkonnahariduse Keskus
Tel. 7 361 693, 55 989 196
www.teec.ee
http://konverents.edicypages.com/et/

Toimetas Katrin Lipp, www.bioneer.ee