Eesti Kaubandus-Tööstuskojas toimus 20. mail konverents “Rohelise ettevõtluse võimalused Eestis”, kus osalesid aukülalistena välisminister Urmas Paet ja Euroopa Komisjoni kliimameetmete volinik Connie Hedegaard.

„Keskkonnasõbralikkus on muutumas aina tähtsamaks eelduseks iga riigi majanduslikule konkurentsivõimele. Üha enam on oluline keskenduda kliimamuutuseid vältivale keskkonnasõbralikule ettevõtlusele,“ ütles välisminister Urmas Paet  konverentsi avakõnes.

Energiasäästust räägiti nii globaalse kliima soojenemise kui  kasumliku ettevõtluse kontekstis. Euroopa Komisjoni kliimameetmete volinik Connie Hedegaard julgustas ettevõtteid astuma samme energiasäästlikuma ettevõtluse suunas: “Kui me säästame energiat, on see raha otse taskusse nii tarbijale kui tööstustele.”

Reaalset kasu keskkonnasõbralikust ettevõtlusest on saanud Tartumaal asuv trükikoda AS Ecoprint.  AS Ecoprint juhataja Juhan Peedimaa rääkis konverentsil trükikoja keskkonnasõbralikuks muutmisest, mille käigus võeti kasutusele looduslikud trükivärvid, keskkonnasõbralikud paberid ning keskkonnasäästlikud masinad ja tehnoloogiad. Keskkonnasõbralikuks muutumine andis ettevõttele kokkuhoiu nii energiakasutuses kui vähendas jäätmete hulka, mis omakorda võimaldas toota konkurentsivõimelise hinnaga. Peedimaa rääkis oma kogemuse põhjal, et rohelise ettevõtte puhul on oluline olla rahvusvaheliselt sertifitseeritud, kuna sertifitseeritud ettevõttel on tunduvalt lihtsam uusi kliente leida.  Tänu omandatud sertifikaatidele on AS Ecoprint sisenenud ka Põhjamaade turgudele.

Keskkonnasäästlikud lahendused oma toodetes ja teenustes on kasutusele võtnud ka Nokia Siemens Networks. Ettevõtte globaalpoliitika initsiatiivide osakonna juhataja Anne Larilahti rääkis konverentsil, et keskkonnasõbralikud lahendused on muutnud ettevõtte efektiivsemaks.

Konverentsil osalejad tõdesid, et roheliseks muutumisega näidatakse ka sotsiaalset vastutust ning antakse panus kliima soojenemise vähenemisse.