KOOLITAJAD: Kuidas teha häid keskkonnaotsuseid KOV arendustegevuses?

Liis Keerberg on tegutsenud keskkonnajuristina valitsusvälistes organisatsioonides alates 2002. aastast. Eesti Rohelises Liikumises andis ta kodanikele ja keskkonnaorganisatsioonidele nõu planeerimisasjades ja keskkonnaotsustes kaasa löömiseks ning osales esindajana mitmetes kohtuasjades. Alates 2008. aastast töötab Liis Keskkonnaõiguse Keskuses,  kus ta koos kolleegidega tegeleb juhtumitega, jälgib ja analüüsib keskkonnaõigusalast praktikat ning pakub selle käigus avastatud probleemidele lahendusi.  Ta on tegelenud peamiselt ruumilise planeerimise (suurobjektide rajamise), avalikkuse kaasamise, keskkonnamõju hindamise ja müra valdkondadega.

Maie Kiiseli koolitusteemad on peamiselt kommunikatsioon kodanikuühiskonnas ja keskkonnateadvus. Neid kogemusi on ta saanud tegutsedes ajalehes Roheline Värav, Tartu Ülikoolis ajakirjanduse ja kommunikatsiooni instituudis assistendi ja täiendkoolituse projektijuhina töötades ja paralleelselt erinevates uuringu- ja rakendusprojektidest osa võttes.

Elina Kivinukk on tegutsenud kümmekond aastat vabakutselise koolitajana enne, kui asus Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liitu koolitusi korraldama nii kolmandale kui avalikule sektorile. Ta on lõpetanud Tallinna Pedagoogikaülikooli psühholoogia eriala spetsialiseerumisega organisatsiooni-psühholoogiale, täiendanud end koolitajate koolitustel, kaasamise ja mitteformaalse õppimise valdkonnas nii Eestis kui välismaal. Äsja lõpetas kaasava juhtimise (ing k participatory leadership) arenguprogrammi, mis keskendus erinevatele kaasamismeetoditele, et osalejatel tekiks soov ja pühendumus kaasamisprotsessis aktiivselt osa võtta.

Anu Kõnnusaar on enne Ökomeediaga liitumist töötanud 5 aastat kohalikes omavalitsustes nii üldiste keskkonnateemade kui ka planeeringute läbivaatamise ja keskkonnamõju hindamiste läbiviimise korraldajana. Anu on töötanud ka erinevates Eesti keskkonnaorganisatsioonides ja keskkonnaalaseid konsultatsioone pakkuvas erasektoris, mistõttu on tal avanenud võimalus näha keskkonnaotsuste tegemist erinevate osapoolte vaatevinklitest. Ta on lõpetanud Eesti Põllumajandusülikooli keskkonnakaitse eriala, samuti Kesk-Euroopa Ülikooli keskkonnateaduste ja -poliitika erialal, topeltdiplom Manchesteri Ülikoolist. Viimase aasta koordineeris Anu üle Eestilist planeeringute jälgimise projekti, mille eesmärk oli nõustada ja julgustada tavainimesi kaasa lööma keskkonnaotsuste tegemises.

Jaga: