Lugupeetud Eesti metsade püsimisest hoolivad inimesed, 15. augustil asutatakse Tallinnas Narva mnt 5 (Foorumi Notari kontoris): kell 11:00 Eesti Püsimetsaühistu, mis koondab metsaomanikke, kes soovivad oma metsa majandada tulusalt nii, et sealne elurikkus säiliks, kell 12:00 Tulundusühistu Forestly, mis koondab inimesi, kes soovivad investeerida metsade ja nende elurikkuse püsimisse.

  • Maamajandus
  • 2. august 2018
  • Foto: Pixabay, CC Public Domain

Metsaühistu loojad kutsuvad Teid vastavalt Teie huvidele, soovidele ja vajadustele kas Püsimetsaühistu, Tulundusühistu Forestly või mõlema asutajaliikmeks.  

Püsimetsaühistu

Püsimetsaühistu eesmärk on tagada, et võimalikult suurt pindala metsadest majandatakse püsimetsana, mis moodustab üle-eestilise metsamaa võrgustiku oma ökoloogilise, majandusliku, sotsiaalse ja kultuurilise väärtusega. Püsimetsaühistu aitab metsaomanikel koostada metsamajandamiskava, mis arvestab ja hoiab metsa elurikkust, leida usaldusväärseid metsatööde teostajaid ja väärtusliku puidu kokkuostjaid, tellida metsatöid koos teiste sama piirkonna metsaomanikega, saada ligipääsu püsimetsamajandamisega seotud teabele, oskustele ja ekspertidele jm.

Tulundusühistu Forestly

Tulundusühistu Forestly ostab, kaitseb ja majandab lageraieohus ja elurikkaid metsi vastavalt püsimetsamajanduse printsiipidele ja annab oma liikmetele ehk investoritele tootlust püsimetsamajandamisest ja teistest metsahüvedest (oodatav dividenditootlus kuni 3%). Investorina on teil võimalik panustada kas ühekordsete või regulaarsete osamaksetega metsamaa ostu, saate investeeringu suurusele vastava õiguse Forestly varadele ja dividendidele ning hääleõiguse ühistu otsuste tegemises (üks liige = üks hääl). Osasid on võimalik osta ja müüa.

Kuidas liituda Püsimetsaühistu ja/või Forestlyga?

Liitumiseks tutvuge Püsimetsaühistu alusväärtuste ja põhikirjaga või Forestly alusväärtuste ja põhikirjaga ning vastake käesolevale kirjale hiljemalt 9. augustiks huvipakkuva organisatsiooni nime, oma täisnime, telefoninumbri, isikukoodi ja soovitud osamakse suurusega. Nii Püsimetsaühistu kui ka Forestly liitumistasu on 10€ ja minimaalne osamaks 30€. Kuna kummagi organisatsiooni asutamiseks vajalik osakapital on 2500€, on asutajaliikmete suurem osamaks oodatud ja tänuväärt.