Sellele küsimusele oskab vastust anda teemakaart, mis näitab looduskaitsealuseid alasid Eesti uue haldusjaotuse taustal. Antud kaart on koostatud seisuga 12. detsember 2017.

Looduskaitsealuse territooriumi osakaal Eestis (18,7%) suurenes 2017. aastal vähem kui 0,1 protsendipunkti võrra.

Looduskaitsealuse ala moodustavad:

- kaitsealad (rahvuspargid, looduskaitseala, maastikukaitsealad, kaitstavad pargid)
- hoiualad
- liikide püsielupaigad
- kaitstavad looduse üksikobjektid
- kohaliku omavalitsuse tasandil kaitstavad objektid

Range kaitse aluse ala (pindala ja protsent nähtavad klikkides kaardil infonupuga KOV üksusel) moodustavad:

- loodusreservaadid
- sihtkaitsevööndid

Kaart on leitav siit.