19.-21.septembril toimuv ÖkoMäss 2014 pakub huvi inimestele, kes hoolivad elukeskkonnast ja on nõus panustama loomingulisse ja inspireerivasse keskkonda. Samuti neile, kes tahavad hoida endid ja oma lapsi tervetena ja rõõmsatena.

Kodus peaks olema hea elada ja seda tunnet saab looma õppida. Inspireerivat keskkonda  saab kujundada tajudes ajalugu ja stiile, tundes materjale ja nende ehedust.  Erinevaid häid tulemusi  saab saavutada kvaliteetseid ja sobivaid materjale kasutades ning teinekord ka lihtsalt säästvalt korrastades, vana puhastades, õigesti eksponeerides ning  asju ise loominguliselt tehes.

Ökomässul tutvustame meil ja mujal  kasutatavaid ökoehituse ja restaureerimise nippe ja tarkusi.  Ökomässul pakume parimat õppimismeetodit - võimalust ise kaasa lüüa - see võimalus on läbi õpitubade, seminaride ja näidete teie päralt.

Naabrid ja kogukond on elukvaliteedis samuti olulised. Kui me mõtleme naabritest hästi, siis nad muutuvadki paremaks ja meie nende abil samuti. Miljööalad on tihedalt seotud kogukonnaliikumisega. Me tahame, et miljööaladel oleks hea ja õdus elada, siis säilib ka kultuuripärand.

Me arutame Ökomässul nendel teemadel rahvusvahelisel seminaril, kus lahkame loomulikku ja isetekkelist keskkonna ja kultuuripärandi kaitset. Samuti on võimalik kaasa rääkida ja mõelda diskussioonidel indiaanitelgis ja messi seminaridel.

Hamburgist on osalemas loovinimeste grupp, kes tutvustab enda nägemust loovast keskkonna hoidmisest ja kujundamisest. Nad osutusid edukaks, alustades skvottimisega kaitsealuste hoonete päästmisest kuni praeguste edukate kultuurivahetusprojektideni üle maailma. Nad jagavad oma kogemust meiega nii seminaril kui interaktiivses installatsioonis messi väljapanekul.

Energiatõhusus ja alternatiivenergiate kasutamine ei ole mitte ainult tulevik, see on tänase päeva missioon ja paratamatus. Ökomässul  saab sel teemal eestvedajatelt nõu ja saab ka ise proovida, näiteks päikesepaneele meisterdada või infot selle kohta, kas ja kuidas on võimalik soodsalt energiat luua.

Taaskasutame vanu ehitusmaterjale, näeme näiteid sellest. Taaskasutus on tänases päevas oluline tegevus mis seob keskkonna ja kultuuri kihistused. See pakub ka meelelahutust, kui õigesti teha - tule ja õpi meistritelt.

Restaureerimismeistrid tutvustavad näitusel vanu tööriistu.

Lastekoolitused ja laste rõõmsa ühistegevuse võimalused naturaalsete materjalidega on Teie laste päralt.

Õpime koos Soome õpetajaga lihtsaid naturaalmaterjalidest rahvapille valmistama ja nendel mängima. Kuuleme head folkloori, saab kaasa laulda.

Tule, vaata, saa osa, löö kaasa. Ökomäss ehitab pühapäeval silla Mustamäele Männi parki, kus selgitame, et ka paneelmajades saab ökolt toimetada.

Täpsem info kodulehel www.ecomess.eu