Täna, 14. juulil allkirjastasid AS Kuressaare Veevärk ja Preseco OY Eesti filiaal Läänesaarte alamvesikonna veemajandusprojekti raames Kuressaare linna reoveepuhasti projekteerimis- ja ehitustööde hankelepingu.

„Reoveepuhasti ehitusprojekt on osa Saare maakonna veemajanduse alamprojektist, mille üldisem eesmärk on tagada Saare maakonnas, sh Kuressaares nõuetele vastav joogivee- ja reoveekäitlus hiljemalt aastaks 2011,“ ütles AS Kuressaare Veevärgi ühtekuuluvusfondi projektijuht Vahur Tarkmees, märkides, et just viimase eesmärgi saavutamise suurimaks edusammuks ongi käesoleva ehituslepingu sõlmimine.

Hanke võitja Preseco OY Eesti filiaal peab rekonstrueerima olemasoleva reoveepuhasti ja rajama reoveesette anaeroobse stabiliseerimise kompleksi koos soojuse ja elektrienergia koostootmisjaamaga ning ehitama ligi kaks kilomeetrit veetorustiku reoveepuhastini. Tööde valmimise tähtaeg on üle ühe aasta. Reoveepuhasti ehitusprojekti kogumaksumus ilma käibemaksuta on 71 959 692, 69 Eesti krooni.

Saare maakonna alamprojekti kogumaksumus EK rahastamisotsuse järgi on 16 983 000 eurot ehk ca 266 miljonit krooni, millest 80% tuleb Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist. Tegelikuks projekti maksumuseks kujuneb ligikaudu 350 miljoni krooni. Käesolevat reoveepuhasti lepingut rahastab 90% SA Keskkonnainvesteeringute Keskus ja 10% AS Kuressaare Veevärk.