Eesti Ornitoloogiaühing tuleb lasteaedadesse ja koolidesse üle Eesti tutvustama linde, nende elupaikasid ja olulisust looduses. Pakume nii õppeprogramme kui ka tellija soovi järgi loodud õppepäevi.

 

Valikus on järgmised aktiivõppe tegevused:
•    loengud lindudest,
•    õppeprogramm "Kevadised aialinnud ja nende abistamine",
•    õppeprogramm "Talvised aialinnud ja nende toitmine",
•    õppekäik "Linnuhommik",
•    õppekäik "Linnud ja nende elupaigad".

Soovi korral sisustame terve õppepäeva, mis koosneb näiteks loengust ja õppekäigust.

Õppeprogramme tuleme tegema lasteaeda või kooli või tellija soovitud kohta üle Eesti. Tegevused toimuvad nii toas kui õues, juhendavad kogenud linnutundjad. Õppeprogrammide tellimine on tasuline.

Õppeprogrammi hinnapakkumise küsimiseks või tellimiseks saada aadressile eoy@eoy.ee järgmine info:
•    soovitud õppeprogrammi nimi,
•    lasteaia või kooli nimi,
•    osalejate vanus või klass, rühma suurus,
•    õppeprogrammi eelistatud toimumise aeg ja koht,
•    kontaktisiku nimi, e-posti aadress ja telefon.

Palun pane kirja ka erisoovid (nt hariduslike erivajadustega lapsed, õppeprogrammi lühendatud variant jms). Saadame igale tellijale konkreetse hinnapakkumise ja kinnituse toimumisaja ja -koha kohta.

Õppeprogrammide tellimiseks saab toetust küsida Keskkonnainvesteeringute Keskuselt kuni 15. märtsini.