Eile õhtul Rakveres kogunenud Lääne-Viru ametiühingute usaldusisikud otsustasid taaskäivitada ametiühingute kohaliku koostöökogu tegevuse, mis katkes seoses majanduslike raskustega kaks aastat tagasi.

Esialgu hakkab ametiühingute Lääne-Viru koostöökogu kindlasti ühendama transpordi, tervishoiu ja toiduainetööstuse ametiühinguid. Samas loodetakse, et õige pea liituvad ka haridustöötajad, raudteelased, kultuuritöötajad ning kõigi teiste elualade kohalikud ametiühingurakukesed.

Koostöökogu eesmärk on piirkonnas tegutsevate ametiühinguorganisatsioonide ühistöö korraldamine ja parema infoliikumise tagamine. Hetkel on ametiühingute piirkondlikud koostöökogud tegutsemas juba kaheksas Eestis maakonnas. Viimati käivitus koostöökogu tegevus Haapsalus.

„Koostöökogude loomisega toetame kohalikke usaldusisikuid, tugevdame oma piirkondlikku haaret ja tõstame ametiühingute nähtavust nii töötajate, tööandjate kui avalikkuse silmis,“ kommenteeris eilset otsust ametiühingute keskliidu esimees Peep Peterson.

Tema sõnul on usaldusisikutele koostöökogust kasu, et paremini raskustes vastu pidada. „Paljudes kohtades on näha, kuidas omavaheline õlatunne julgustab kohalikke ametiühinguid algatama uusi läbirääkimisi, leidma uusi liikmeid ja asutama uusi ametiühinguid maakonnas,“ ütles Peterson.

Ametiühingute koostöökogu tegevusel on Lääne-Virumaal pikaajaline traditsioon, mis ulatub enam kui kümne aasta taha, kui Soome ametiühingute abiga loodi Rakveres ametiühingute keskliidu piirkondlik osakond. Seoses majandusraskustega tuli osakond  kahe aasta eest sulgeda, kuid aktiivne ametiühinguline tegevus maakonnas säilis. Eilset koosolekut austas ka viimane EAKL piirkondliku osakonna juhataja, endine Viru Õlu usaldusisik Toomas Sääsk.