27. augustil tähistavad Läänemere äärsed kogukonnad merele pühendatud päeva. Sel puhul tutvusid Soome suursaadik Timo Kantola, Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart ja ASi Tallinna Sadam juhatuse esimees Valdo Kalm merepüügipüüduri Seabin tühjendamisega Vanasadamas. Ühtlasi andis linnapea Mihhail Kõlvart Tallinna Sadamale ning Soome suursaadikule üle spetsiaalselt suitsukonidele mõeldud prügikastid – Ballot Bin´id.

  • Jäätmed
  • 2. september 2020
  • Pildistas Katrin Jõgisaar, Bioneer.ee

Tänavu juuli alguses paigaldati Vanasadamasse mereprügipüüdur Seabin, mis korjab vette sattunud plastikut ja muud olmeprügi. Projekt sai teoks tänu Tallinna ja Helsingi linna koostööle.

Helsingi linnapea Jan Vapaavuori sõnul kuulub Läänemeri maailma kõige reostunumate merede hulka ja selle heaolu parandamine on üks Helsingi ja Tallinna prioriteete.

„Läänemere päeval pööratakse tähelepanu konkreetsetele meetmetele meid ühendava mere seisundi parandamiseks. Üheks selliseks on näiteks hõljuv prügikast nimega „Seabin“, mis on Helsingi rannikuvetes peenprügi kogunud juba mitu aastat. Meie kohus on selliste meetmete abil jätkata Läänemere kaitsmist, et säästa merd ka tulevastele põlvedele,“ ütles Vapaavuori.

Tallinna linnapea Mihhail Kõlvarti sõnul on Läänemeri meie identiteedi lahutamatu osa. „See on ajalooliselt kujundanud ja ühendanud kõiki selle kaldal elavaid kogukondi ja kultuure. Nii ühendab meri ka kaht partnerlinna – Tallinna ja Helsingit. Kui kahe linna koostöös paigaldati siia Vanasadamasse Seabin, et võidelda selle abil mereprügiga, siis nüüd on Tallinnal hea meel merre jõudva prügi vähendamise ennetamiseks kinkida Helsingile Ballot Bin,“ sõnas Kõlvart. „Teise Ballot Bin´i kingime täna Tallinna Sadamale, kelle ambitsiooniks on olla täielikult kliimaneutraalne sadam. Tallinna Sadam on linna kui Euroopa Rohelise pealinna finalisti hea koostööpartner. Meid ühendab keskkonnahoidlik maailmavaade ning ka reaalsed tegevused, mida oma organisatsioonides muutuse ellu viimiseks ette võtame.“

Tallinna Sadama juht Valdo Kalm rõhutas, et Läänemere puhtus, keskkonnakaitse ja -säästlikkus on märksõnad, millest Tallinna Sadam oma kestliku arengu strateegia planeerimisel eelkõige lähtub.

„Eesti ja meie pealinna esindusväravana tunneme vastutust ja oleme algatanud mitmeid keskkonnaprojekte. Kaalume kindlasti ka mereprügipüüduri soetamist ja suuremate tehniliste lahenduste leidmist, et järjepidevalt saaks merre sattunud prügi efektiivselt kokku korjata,” märkis Kalm.

Tallinnale kui 2022. aasta Euroopa Rohelise Pealinna finalistile on mere prügiprobleemile tähelepanu osutamine üks programmi põhialuseid. Sel aastal keskendutakse konireostusele Läänemeres – uuringute järgi on 50% Läänemerre sattuvast plastikprügist sigaretikonid. Seega kutsub Tallinn üles igaüht hoolima Läänemere puhtusest ja viima prügi, sealhulgas ka sigaretikonid sinna, kus on selle õige koht – prügikasti. Peagi paigaldatakse ka Tallinna linnaruumi spetsiaalselt konidele mõeldud prügikastid Ballot Bin´d, mis aitavad vähendada maismaalt merre sattuvat konireostust.

Ballot Bin´id on veidi humoorikad prügikastid, mille idee on alguse saanud Suurbritanniast. Nende eesmärgiks on juhtida inimesi konisid korrektselt ära viskama. Tegemist on koniprügikastiga, mille abil saab erinevaid küsimusi esitada. Inimesed saavad omakorda anda oma vastuse koni prügikasti poetades. Olukorras, kus 50% Läänemere plastprügist moodustavad sigaretikonid ning 80% neist jõuab merre maismaalt, on Ballot Binid väga vajalikud. Teiste linnade kogemus on näidanud, et nende kasutuselevõtt on vähendanud konireostust olenevalt asukohast 50-80%. Ballot Bin´i koniprügikaste leiab täna näiteks Berliinist, Kopenhaagenist, Viinist, Dublinis ja Bratislavast.