Läänemere päeval, 25. augustil kell 16–19 peetakse Stroomi rannas Kopliranna mereäärsel alal koristustalguid, kuhu on oodatud kõik huvilised. Vajalik on eelregistreerimine.

  • Jäätmed
  • 20. august 2022
  • Foto: Meri algab siit värvimine. Janek Jõgisaar, Bioneer.ee

Enamik Läänemerest ja rannikualadelt leiduvatest jäätmetest on plastik, suitsukonid ja sigaretifiltrid, mis on toksilised ega biolagune. Igal aastal jõuab Eestis loodusesse pea 80 tonni sigaretifiltreid, mille kalad ära söövad ja nii satuvad need toksilised ained ka inimese toidulauale. Suitsukonist vette eritunud mürkained võivad vees püsida kuni 10 aastat, olles vee elustikule surmavalt kahjulikud. 

Probleemile tähelepanu pööramiseks ja teadlikkuse tõstmiseks kutsuvad Tallinna Strateegiakeskus ja Põhja-Tallinna valitsus kõiki loodusest hoolivaid linlasi 25. augustil, Läänemere päeval, Kopliranna mereäärse ala koristustalgutele (F. M. Dostojevski restoranist edasi mereäärsel ribal).

Tähelepanu pööratakse jäätmete liigiti kogumise olulisusele ning kogume eraldi kokku mere ääres leiduvatele jäätmetele (suitsukonid, plastik-, klaasi- ja segaolmejäätmed), mis ringlusesse suunatakse. Linnaosavalitsuse poolt on kõik vajalikud töövahendid ja ka toekas kõhutäis talgusuppi.

Eelregistreerimine talgutele.