4. oktoobril korraldas SEB Heategevusfond koostöös Maanteeameti, Politsei- ja Piirivalveameti, Võrumaa Autokooli, Päästeameti ja Kaitseliidu kodutütardega Võrumaal Liikluslinnas hariva liikluspäeva asendus- ja turvakodudes elavatele lastele.

Lapsed tutvusid õnnetusteni viivate situatsioonidega liikluslinna mängulises liikluskeerises, kus viidi läbi harivaid koostegemisi, et kinnistada liiklusteadmisi. Räägiti liiklemise põhitõdedest: mida reguleerimata ülekäigurajal silmas peab pidama, milleks liiklusmärgid vajalikud on, turvavöö ja helkuri vajalikkusest, liiklusohutusvahendite olulisusest, mis on parema käe reegel jms.

Enne liiklusesse sukeldumist sai kinnistada oma teadmisi: Lõuna Prefektuuri politsei esindajad aitasid lastel kohapealses liikluskeerises toime tulla, muuhulgas oli võimalus uudistada politseiautot; väljas oli päästebrigaad täisvarustusega; kiirabi brigaadijuht õpetas andma esmaabi; uudistamiseks ja proovimiseks toodi kohale turvavöö-, peatoe- ja kaalustend, kus sai proovida turvavöö kasutamise vajalikkust jpm.

Maanteeameti andmetel on viimase 12 kuu jooksul jalakäija või jalgratturina sattunud liiklusõnnetusse 110 kuni 14-aastast last. Aasta tagasi samal ajaperioodil oli selliste laste arv 88.

Maanteeameti ennetustöö osakonna juhataja Matti Pruuli sõnul on lastega liiklusalaselt tegelemine igati väärt ettevõtmine, sest õnnetuste põhjuseks on tihti inimlik eksimine, mis võib olla mitteteadlik, aga sageli ka teadlikult vale käitumine. „Liikluskasvatus on ohutusõpetus, mille kaudu aidatakse lapsel kujundada suutlikkust väärtustada ohutut käitumist,“ selgitas Pruul. Ta lisas, et ohutuse teema on suunatud ohu ennetamisele ja vältimise õpetamisele ning hädaolukordades õige käitumise kujundamisele ning Võrumaa Liikluslinnakus toimuval liikluspäeval on seda kõike võimalik turvalises keskkonnas õppida ja praktiseerida.

Neljandat korda aset leidnud liikluspäevale sõitis kohale 160 osalejat 15-erinevast laste asendus- ja turvakodust üle Eesti: Tallinnast, Tartust, Ida-Virumaalt, Harjumaalt, Valgamaalt, Pärnumaalt jm. Sündmust toetas Maanteeamet liikluskasvatusalaste õppematerjalidega ning lapsed said kingiks helkuri, värviraamatud ja liiklusteemalised kaelasallid.