Alates 1. detsembrist Suur-Sõjamäel asuvas Lasnamäe jäätmejaamas linna tellimusel teenust enam ei osutata, sest linna ja ettevõtte vaheline teenusleping lõppes.

  • Jäätmed
  • 1. detsember 2018
  • Foto: Pixabay, CC Public Domain

Lasnamäe jäätmejaam on Suur-Sõjamäel ettevõtte Ragn-Sells AS kinnistul olnud linna tellimusel avatud alates 2016. aasta lõpust ja sinna on saanud linnaelanikud soodsatel tingimustel üle anda erinevaid kodumajapidamises tekkinud jäätmeid, mis tavalisse konteinerisse ei mahu või ei sobi (nt vana mööbel, ehitus- ja lammutusjäätmed, elektroonikajäätmed jmt). 30. novembril 2018 senikehtinud leping lõppes ning linna tellimusel seal jäätmejaama teenust enam ei osutata. See tähendab, et edaspidi on Ragn-Sells AS otsustada kas ja mis tingimustel kodanikud sinna jäätmeid üle saavad anda ning linn seda enam ei reguleeri.

Jäätmejaama sulgemise tingis asjaolu, et uut teenuspakkujat ei leitud. Nimelt viis linn oktoobrikuus uue teenuspakkuja leidmiseks läbi riigihankemenetluse, mille käigus laekus üks pakkumine. Selle tegi praegune lepingupartner Ragn-Sells AS ja pakutud hind oli neli korda kõrgem kui varasem teenuse hind. Kuna pakkumises esitatud hind erines oluliselt  eeldatavast hinnast, siis tuli pakkumine lähtuvalt riigihangete seadusest tagasi lükata.

Kõik Lasnamäe jäätmejaama külastajad saavad edaspidi oma kodumajapidamisest pärit jäätmeid üle anda Pärnamäe, Rahumäe ja Pääsküla jäätmejaamadesse. Lisaks käivad hetkel aktiivsed rekonstrueerimistööd Paljassaare jäätmejaamas, mis avatakse külastajatele taas 2019. aasta kevadel.

Kindlasti ei jää ka Lasnamäe elanikud jäätmejaamast jäädavalt ilma. Lähitulevikus on linn ette näinud uue jäätmejaama rajamise Lasnamäele Punasele tänavale, mis asukoha poolest peaks elanikele olema mugavamas ja kättesaadavamas kohas, kui seda oli Suur-Sõjamäel asuv jaam.

Jäätmejaamad on talvisel perioodil (01. novembrist - 31.märtsini) avatud:

Rahumäe ja Pärnamäe jäätmejaamad E, T, K, N 14-19; L-P 10-15

Pääsküla jäätmejaam E, T, K, R 14-19; L-P 10-15.