Jäätmevedu teostavad firmad ei saa osutada õigeaegselt teenust, kuna kõrvaltänavad kui väiksemad teed on hetkel lausjääs..

 

  • Jäätmed
  • 29. jaanuar 2022
  • Foto: Talvised teeolud / Ragnsells

Sellel nädalal on igal päeval tulnud teateid, et autod vajuvad väga halbade teeolude tõttu teelt välja või on libeduse tõttu kinni jäänud.

„Ainuüksi kolmapäeva jooksul vajus 5 Ragn-Sells autot kraavi. Õnneks keegi autojuhtidest viga ei saanud ja tehnika pääses suuremate vigastusteta, kuid on selge, et ohutuse tagamiseks oleme sunnitud mõnes kohas teenuseid edasi lükkama, kuniks teedel olukord paraneb,“ ütles Ragn-Sellsi kommunikatsioonijuht Rainer Pesti.

Paraku ei saa tuua välja konkreetseid piirkondi, kus teeolud on märgatavalt kehvemad, vaid ülilibedatest teelõikudest tuleb teateid kõikidest Eestimaa piirkondadest. Kui linnade peatänavad ja põhimaanteedel on olukord hea, siis kõrvaltänavatel ja hajaasustuste kõrvalteed on kiilasjääs. Positiivse erandina saab välja tuua Keila, kus nii peatänavad kui ka kõrvaltänavatel on tehtud libedustõrjet. Paraku ei puuduta ohtlikud teeolud ainult Ragn-Sellsi teenuseid, vaid ka näiteks päästeameti, kiirabi kui ka teiste teenindavate transportide tööd.

Ragn-Sells vabandab võimalike teenuste viivituste pärast ja palub inimestel kohalikele teehooldajatele kindlasti märku anda teelõikudest, mis nõuavad libedustõrjet.