Eesti mesinikud peavad mesilaste tervise huvides registreerima oma mesilad PRIA registris, leiti täna Põllumajandusministeeriumis toimunud esimesel mesinduse ümarlaual.  Praegu pole enamik mesilaid registrisse kantud.

Seaduse järgi on kõigil mesinikel kohustus registreerida oma mesilad Põllumajanduse ja Registrite Informatsiooni Ameti (PRIA) registris. Eestis on hinnanguliselt 6000 mesinikku, kuid PRIA registrisse on nende poolt kantud vaid 1800 mesilat.

„See tähendab suurt probleemi tauditõrjel. Kui paljud mesilad pole kaardil, siis pole ka tõrje tõhus,“ ütles Põllumajandusministeeriumi põllumajanduse- ja maaelupoliitika asekantsler Illar Lemetti. „Samuti pole põllumeestel võimalik mesinikke taimekaitsevahendite kasutamisest teavitada. Teiselt poolt on väga oluline, et mesinikele oleks kättesaadavad ka põllumeeste kontaktandmed.“  

Ümarlaual arutati veel taimekaitsevahendite kasutamist põllumajanduses, PRIA registrite edasiarendamist parema infoliikumise tarvis ja Ameerika haudmemädaniku tõrjet mesilates.

Ümarlaual osalesid Põllumajandusministeeriumi, Veterinaar- ja Toiduameti, Põllumajandusameti, Eesti Mesinike Liidu, Saaremaa Meetootjate Ühingu, Eesti Kutseliste Mesinike Ühingu esindajad.