Lidl, sertifitseerija GLOBALG.A.P. ja teised partnerid on välja töötanud kogu tööstusharu hõlmava standardi bioloogilise mitmekesisuse kaitseks traditsioonilises puu- ja köögiviljatootmises Euroopas.

Partnerite hulgas on projektijuhina FiBL Spin-off Sustainable Food Systems GmbH (SFS), teaduspartneritena Global Nature Fund, Bioland, Bodeni järve sihtasutus ja Nürtingen-Geislingeni ülikool. Saksamaal, Itaalias, Poolas ja Hispaanias kaasati praktiliste nõuandjatena arendusse ja katsetesse ka agentuurid ja põllumajandustootjad. Uus lisamoodul töötati välja kõikidele turuosalistele alates tootjatest kuni turustajateni.

Koheselt on GLOBALG.A.P. Add-On BioDiversity kõigile turuosalistele saadaval juba loodud GLOBALG.A.P. heade põllumajandustavade standardi lisamoodulina. Lidl ise on esimene Euroopa toiduainete jaemüüja, kes standardiga töötab ja esimese sammuna rakendab standardit enam kui 250 tootja juures erinevatest Euroopa riikidest. Järgmiseks kavatseb Lidl seda laiendada kõikidele Euroopa puu- ja köögiviljatootjatele.

Alexandru Mag, Lidl Eesti ostuvaldkonna eest vastutav juhatuse liige ütles: „Esimese bioloogilise mitmekesisuse standardi juurutamine Euroopa puu- ja köögiviljade tavatootmises näitab, kui oluline on initsiatiiv ja koostöö. Nüüd võimaldab standard kehtestada bioloogilise mitmekesisuse miinimumnõuded kogu sektoris. Meie ambitsioon on juhtida kogu tööstusharu hõlmavat muutust, et lahendada üht meie aja kõige pakilisemat väljakutset, bioloogilise mitmekesisuse säilitamist. Eesti puu- ja köögivilja tarnete puhul rakenduvad standardi uue mooduli nõuded järk-järgult. ”

Maailma Loodusfondi president Marion Hammerl märkis: „On teaduslikult tõestatud, et elurikkuse vähenemine on kliimamuutuste kõrval meie planeedi ja põllumajanduse suurim väljakutse. Lisamoodul aitab kaitsta bioloogilist mitmekesisust, määrates looduslike ökosüsteemide põllumajandusmaaks muutmise tähtaega, nõudes bioloogilise mitmekesisuse majandamiskava, kehtestades tõhusamad kriteeriumid mullakaitseks ja integreeritud kahjuritõrjeks ning palju muud. Tootja suhtlus naabritega on esimene samm maastikupõhise lähenemise suunas – see on väga vajalik elurikkuse vähenemise peatamiseks.”

Bioloogilise mitmekesisuse kaitsmine on toiduainesektori üks suurimaid väljakutseid. Elurikkuse austamine on Lidli jätkusuutlikkuse strateegia üks kuuest fookusteemast ja sellega rõhutab Lidl mitmekesise ja puutumatu looduskeskkonna olulisust ettevõtte jaoks. 

Lisamooduli GLOBALG.A.P. ühine arendus on kooskõlas Lidli praeguse bioloogilise mitmekesisuse strateegiaga, mis sisaldab selget lähenemisviisi elurikkuse kaitse ja säästva kasutamise edendamiseks. Esialgu hõlmab see selliste toorainete väljaselgitamist, mille kasvatamine on seotud eriti suurte riskidega bioloogilisele mitmekesisusele. Muu hulgas on selleks välja töötatud spetsiaalne bioloogilise mitmekesisuse riski tööriist.

Lisateavet lisamooduli kohta leiate otse saidilt GLOBALG.A.P.: