Veel detsembrikuus 2008 soovib Euroopa Parlament vastu võtta 20-20-20 Euroopa Liidu kliimapaketi, mille ambitsioonikas plaan on aastaks 2020 vähendada ELi kasvuhoonegaaside heitkoguseid 20% võrra ning tõsta taastuvenergia osakaalu energiatarbimisest 20%ni.

Aeg surub tugevalt peale - Valitsustevahelise Kliimamuutuste Nõukogu (IPPC) raportid näitavad, et kliimamuutuse vähendamiseks ja lõpetamiseks on vaja tegutseda kohe ning paraku on Euroopa Liit üks suurimaid heitgaaside tekitajaid maailmas.
 
Euroopa Liit soovib olla teerajaja ning oma plaanid paberile saada enne seda, kui rahvusvaheline üldsus hakkab arutama Kyoto protokolli asendamist uute kokkulepetega aastal 2009.
 
1.-12. detsembrini toimub Poolas Poznanis ÜRO kliimamuutuse konverents, mis arutab aastal 2008 arenguid energia- ja kliimamuutuse poliitika vallas ning valmistab ette pinnast täpselt aasta pärast Kopenhaagenis toimuvaks ülemaailmsele ÜRO kliimamuutuse tippkohtumiseks.
 
Euroopa Parlament keskkonna ja tööstuse komisjoni liikmed on tänaseks oma hinnangu andnud kõikidele kliimapaketi raportitele, mille Euroopa Komisjon tänavu aasta jaanuaris avalikustas. Novembrikuu viimasel ja detsembrikuu esimesel nädalal toimuvad parlamendi, komisjoni ja nõukogu kolmepoolsed mitteametlikud läbirääkimised paketi osas. 4. detsembril arutavad parlamendiliikmed nõukogu ja komisjoni esindajatega paketti täiskogu istungil.
 
Üleüldine eesmärk on Euroopa Liidu kliimaalane seadusandlus vastu võtta detsembrikuus 2009.
 
Alljärgnevates artiklites tutvustame kliimapaketi nelja raporti ja toome teieni teised kliimamuutust puudutavad artiklid.

Taastuvenergia peaks energiatarbimisest moodustama 20% Taastuvenergia peaks energiatarbimisest moodustama 20%
Elektrijaamad hakkavad süsinikdioksiidi koguma Elektrijaamad hakkavad süsinikdioksiidi koguma
Saastekvootidega kauplemise süsteemi tulevik Saastekvootidega kauplemise süsteemi tulevik
Autotööstuse tee loodussõbralike sõidukiteniAutotööstuse tee loodussõbralike sõidukiteni
Värske uuring näitab, et inimesed muudavad kliimakäitumist Värske uuring näitab, et inimesed muudavad kliimakäitumist
Parlament soovib endale väiksemat ökoloogilist jalajälge Parlament soovib endale väiksemat ökoloogilist jalajälge
Kodust energiakasutust annab lihtsate nippidega vähendada Kodust energiakasutust annab lihtsate nippidega vähendada