Keskkonnainspektsiooni Põhja regiooni inspektorid määrasid kahele itaallasest jahituristile ja ühele siinsele jahimehele linnujahil toimepandud seaduserikkumiste eest rahatrahvi.

Käesoleva aasta augustikuus Harjumaal Padise vallas linnujahti pidanud itaallased kasutasid lindude kohalemeelitamiseks elektroonilist peibutusvahendit, mis ei ole jahieeskirja järgi lubatud. Peibutusvahendina võib kasutada erinevaid kujusid, lõhnapreparaate või uluki häälitsusi järeleaimavaid vahendeid, kuid mitte elektroonilisi vahendeid.

Jahieeskirja nõuete rikkumise eest määrati kummalegi itaallasest jahituristile 6000 krooni suurune rahatrahv.

Kohalik jahimees, kes pidas augustikuus Harjumaal Keila vallas linnujahti, küttis seadusevastaselt ühe suurkoovitaja. Suurkoovitaja puhul on tegemist kolmanda kaitsekategooria alla kuuluva linnuliigiga, kelle küttimine on keelatud.

Jahimehel tuleb looduskaitseseaduse rikkumise eest maksta 960 krooni trahvi ning lisaks sellele hüvitada keskkonnale tekitatud kahju 5000 krooni.

„Kuna linnujahihooaeg kestab, siis ei ole ülearune jahimeestele meelde tuletada, et lindude nagu ka muude ulukite küttimisel tuleb enne lasu sooritamist veenduda, millist liiki isendiga on tegemist ning kahtluse korral jätta lask sooritamata,“ ütles Keskkonnainspektsiooni Põhja regiooni inspektor Aare Pai.

„Samuti peaksid jahikorraldajad lisaks jahituristide instrueerimisele jälgima, et jahinõudeid reaalselt ka täidetaks,“ lisas Pai.

Keskkonnainspektsioon on jahituriste varemgi ebaseaduslike jahipidamismeetodite eest karistanud. Näiteks Harjumaal  trahviti ka paar aastat tagasi kahte itaallast, kes kasutasid linnujahil elektroonilisi peibutusvahendeid.