Kuressaarest kiviviske kaugusel olevas Loode tammikus algasid puisniidu taastamistööd.

„Tööde eesmärgiks on taastada traditsiooniline niitmise teel hooldatav puisniit koos sellele omase liigirikkusega. Praegu on Loode tammiku olukord halvenemas just võsastumise tõttu, sest suured tihedad põõsad, millest enamuse moodustavad sarapuud, varjavad taimestikku ja mitmete kaitsealuste taimeliikide elupaiku. Tööde tulemusena jõuab aga maapinnani rohkem valgust ning seeläbi paranevad nii kaitsealuste kui ka teiste puisniidule omaste taimeliikide kasvutingimused,“ selgitas Johannes Kõdar, Keskkonnaameti maahoolduse spetsialist.

Põhiliseks tööks Loode tammikus on põõsaste harvendamine. Suurematest puuliikidest on vajalik eemaldada valikuliselt haabasid ja nooremaid mände, mis varjavad tammede järelkasvu ja kaitstavaid taimeliike. Suuri tammesid, sealhulgas surnud ja õõnsaid puid, ning metsõunapuid ei ole plaanis raiuda. Valiku, millised puud ja põõsad kuuluvad täpselt eemaldamisele, aitavad teha Keskkonnaameti spetsialistid koostöös eksperdiga.

„Lisaks suurele külastatavusele on Loode tammik eriline ka seetõttu, et just siin on olnud Eesti ainus teadaolev kasvukoht seeneliigile roosakas puunääts, mille kasvukohaks on hariliku tamme jämedad oksad. Lisaks on alalt leitud mitmeid teisi kaitsealuseid liike, kelle seisundile tehtavad tööd kaasa aitavad,“ lausus Johannes Kõdar.

Puisniidu taastamist ja sellele järgnevat hooldamist viib läbi MTÜ Saare Rannad ning taastamistöid teostab OÜ Sikassaare Vanametall. Tööde teostamist nõustab ja kontrollib Keskkonnaamet, kes on kaasanud selleks ka eksperdi.

Pinnase kahjustamise vältimiseks tehakse raietöid külmunud või läbi kuivanud pinnasel ning tööd teostatakse väljaspool lindude pesitsusaega. Raietööde juhataja Aivar Saagpakki kinnitusel valitakse tööde teostamiseks sobilikud töövõtted ja tehnika vastavalt ilmastikuoludele ja konkreetsele alale taastamispiirkonna sees. Taastamistööd lõppevad hiljemalt 2020. aasta veebruaris ning tööde läbi viimist toetab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus Euroopa Liidu ühtekuuluvusfondi vahenditest.