MTÜ Ökokratt korraldab 7. jaanuaril Jõhvi kontserdimajas Ida-Virumaa looduse probleemidele keskenduva keskkonnakonverentsi, kus loodusspetsialistid ja õpetajad otsivad koos lahendusi ning edastavad omandatud teadmised noorteni erinevates haridusasutustes.

Konverents on osa Ökokrati projektist „Loodus õpetab õpetajaid“, mille eesmärgiks on arendada Eesti looduse ja keskkonna tutvustamist Eesti kodanike ja Euroopa kolmandate riikide kodanike vahel ning loodusega tutvudes suurendada huvi ka Eestimaa ja selle kultuuri vastu.

Konverentsil esitletakse ka sama projekti raames 10. novembril toimunud loodusvaatluste seminaril valminud animeeritud loodusfilmide klippe, mille on kokku pannud Eesti erinevate üldhariduskoolide aineõpetajad.

Konverents toimub kakskeelsena eesti ja vene keeles ning seda modereerib ajakirjanik Ago Gaškov. MTÜ Ökokratt on sarnaseid projekte läbi viinud aastast 1999 ning Ida-Virumaal alates 2005. aastast.