Keskkonnainspektsiooni läbiviidud kontrollimised näitavad, et looduses liikujad on eriolukorraga seotud suuniseid hästi kuulda võtnud ning pigem hoiduvad rahvarikastest kohtadest. Matkaradadel ja puhkekohtades arvestatakse üksteisega ja hoitakse vajalikku pikivahet.

Eriolukorra kehtestamisest alates on Keskkonnainspektsioon abistanud politseid piirangunõuete kontrollimisel looduses, sealhulgas matkaradadel, puhkealadel ja kalastajate kontrollimisel. Harjumaal kontrollivad inspektorid ka linnades asuvaid mänguväljakuid ja puhkealasid. Ennekõike kontrollitakse liikumispiirangutest kinnipidamist nädalavahetustel, kui väljas liikujaid on rohkem.

„Inimeste teadlikkus on eriolukorra algusega võrreldes märgatavalt suurenenud ja looduses liikujatele erilisi etteheiteid ei ole. Valdav enamik inimestest järgib 2+2 liikumispiirangut ning saab aru piirangute mõttest,“ sõnas Keskkonnainspektsiooni peadirektori asetäitja ülesannetes Allar Leppind.

„Esialgu tuli seltskondadele rohkem selgitada, et perekond tähendab ikkagi koos elavaid pereliikmeid, mitte laiemat sugulaste ringi. Oli ka juhtum, kus loodusesse aega veetma tulnud seltskond hoidis looduses liikudes nõuetekohast distantsi, kuid selgus, et kohale sõideti ühes autos,“ sõnas Leppind.

Probleeme on olnud rahvarikkamates kohades tihedalt pargitud autodega. Taolistel juhtudel on olukorda selgitatud ja palutud inimestel autod võimaluste piires ümber parkida.

Koos liikumispiirangutest kinnipidamise jälgimisega teevad inspektorid oma tavapärast tööd. Reidide käigus on tuvastatud mitmeid kalapüügirikkumisi (üks probleemsemaid kohti on Matsalu looduskaitseala), rehvide põletamine, tuleõhutusnõuete rikkumisi, piiranguvööndis sõitmised. Inspektorid on selgitanud keskkonnanõudeid, andnud korraldusi rikkumise lõpetamiseks ning alustanud ka väärteomenetlusi.