Keskkonnaamet ja partnerid kutsuvad huvilisi looduskaitsekuule pühendatud matkadele! 2017. a looduskaitsekuu teema on „Eestilt Euroopale ja Euroopalt Eestile“.

Matkadele on oodatud kõik suured ja väikesed loodusehuvilised, kes soovivad meie mitmekesist loodust veelgi paremini tundma õppida ja sellest positiivset energiat ammutada! Hoia, mida armastad!

Harjumaa:
20. mai - Matk Ubari maastikukaitsealal ja selle ümbruses. Matkajuht keskkonnaminister Marko Pomerants. Matk toimub ette valmistamata radadel ning vajab korralikke jalanõusid (kummikud või matkasaapad) ning tuleb valmis olla järskudeks tõusudeks ning langusteks. Buss väljub Balti jaama parklast kell 9.15, tagasi kell 14.
Registreerimine: Reet Kristian, reet.kristian@keskkonnaamet.ee, 5590 0650.

20. mai - Matk Lahemaa rahvuspargi lääneosas – Turjekelder, Muuksi linnamägi, Tsitre park ja vaatetorn. Matkajuht Riina Laanetu. Buss väljub Balti jaama parklast kell 9, tagasi kell 15.
Registreerimine: Reet Kristian, reet.kristian@keskkonnaamet.ee, 5590 0650.

24. mai - Matk Löwenruh pargis Tallinnas.  Lövenruh´i pargi ajaloo- ja loodusväärtused. Matk sobib osaliselt ka liikumispuudega inimestele. Matkajuht Martin Suuroja. Kogunemine Lõvi skulptuuri juures kell 14. Kestus 1,5 tundi.
Registreerimine: Reet Vaiksalu, reet.vaiksalu@tallinnlv.ee, 640 4765.

27. mai – Tallinna Botaanikaaia matkad Kloostrimetsa soo õpperajal, pikkus 2,5 km, kestus 1,5 tundi. Soode väärtused ja kaitse, sooraua leiukoht ja kasutamine. Turba kaevandamine. Kogunemine kell 11.30 ja 14 botaanikaaia parkimisplatsil Kloostrimetsa tee 52. Kaasa jook!
Registreerimine kuni 22. maini Marit Kasemets, marit.kasemets@botaanikaaed.ee, 606 2663.

Hiiumaa:
21. mai –
Paadimatk Saarnaki laiule tutvuma sealsete poollooduslike kooslustega. Jalgsimatk saarel. Matkajuhid Inna Lepik ja Kaie Sarv. Paat väljub Salinõmme sadamast kell 17, tagasi kell 20.30. Paadist laiule minek läbi vee.
Registreerimine: Liisi Mäeumbaed liisi.maeumbaed@keskkonnaamet.ee, 5694 5943.

28. mai - Palade Loodushariduskeskuse matkapäev. Hiiumaa geoloogia kivimajas ja matk kraatrirajal. Matkajuht Karin Poola. Kogunemine Palade Loodushariduskeskuse juures kell 11, kestus 4,5 tundi. Jalga kummikud!
Registreerimine: Karin Poola, karinpoola01@gmail.com, 5342 2087.

Ida-Virumaa:
13. mai – Alutaguse matkaklubi rattamatk Agusalu maastikukaitsealal. Pikkus 38 km.
Algus kell 9 Iisaku looduskeskuse juurest, tagasi kell 16. Matkajuht Aili Reiman.
Registreerimine: Aili Reiman, ailire8@gmail.com, 5331 5768.

20. mai - Matk Narva – Kohtla karjäär – Aidu karjäär – Kohtla kaevanduspark - Narva. Endiste põlevkivikaevanduste ja karjäärialade elurikkus, selle tähtsus ning muutuste põhjused. Matkajuht Gradislava Jušmanova (Matk toimub vene keeles). Buss väljub Narva Peetri platsilt kell 9, tagasi kell 17.
Registreerimine: Julia Kropatševa, julia.kropatseva@keskkonnaamet.ee, 5664 6031.

20. mai - Matk Euroopa piiril Narva linn, jõgi, kanjon. Loodus, ajalugu, kultuur tööstus. Muuseumi piletid 4€. Matkajuht Tanel Mazur. Buss väljub Iisakust kell 09.30, Jõhvist kell 9.25, tagasi Iisakus kell 16.30.
Registreerimine: Anne-Ly Feršel, Anneli.fersel@keskkonnaamet.ee, 5332 8287.

Jõgevamaa:
13. mai
- Matk Kääpa MKA asuval Tammeluha matkarajal, Kaiu järvede ääres ja mõhnastikul. Uurime loomade tegevusjälgi ja taimi. Matka  pikkus 8 km. Matkajuht Vahur Sepp.
Kogunemine kell 11 Tammeluha matkaraja parklas, lõpp samas kell 15.
Registreerimine: Elo Raspel, elo.raspel@keskkonnaamet.ee, 5341 9205.

20. mai – Matk Endla LKA rabades ja metsades. Tutvumine Kaasikjärve raba veerežiimi taastamistöödega. Matka pikkus 8 km, kestus 5 tundi. Matkajuhid Katrin Möllits, Leevi Krumm ja Elo Raspel. Buss väljub Põltsamaa kultuurikeskuse eest kell 10, Jõgeva bussijaamast kell 10.35. Matka alustame Kärde poolt parklast kell 11. Tagasi Jõgeval kell 16.30, Põltsamaal 17.  
Registreerimine: Elo Raspel, elo.raspel@keskkonnaamet.ee, 5341 9205.

Järvamaa:
13. mai - Norra-Oostriku piirkonna allikaid ja nende olemust tutvustav retk. Matkajuht Tarmo Mikussaar.
Kogunemine kell 11 Norra allikajärve kaldal oleva infotahvli juures, kestus 4 tundi.
Registreerimine: Piret Eensoo, piret.eensoo@keskkonnaamet.ee, 5306 5044.

20. mai – Matk Mukri maastikukaitsealal. Matkajuht Kaarel Aluoja.
Buss väljub Paide Kultuurikeskuse parklast kell 8, Türi Kultuurikeskuse parklast kell 8.20, tagasi Paides kell 13.
Registreerimine: Piret Eensoo, piret.eensoo@keskkonnaamet.ee, 5306 5044.

Läänemaa:
13. mai –
Silma Õpikoja linnuvaatlus Noarootsis Sutlepa merel. Õpitakse tundma vähelevinud vee- ja roostikulinde ning nende häälitsusi. Matkajuht Marko Valker. Koguminemine Saare matkaraja parklas kell 10, lõpp samas kell 13. Kaasa binokkel, jalga kummikud.
Registreerimine: Marko Valker, marko.valker@gmail.com, 5667 8621.

20. mai - Matk Puhtu laiul ja Laelatu puisniidul. Matkajuht Marje Loide. Buss väljub Haapsalu Veekeskuse eest kell 10, tagasi Haapsalus kell 15.
Registreerimine: Nele Sõber, nele.sober@keskkonnaamet.ee, 504 7219.

Lääne-Virumaa:
20. mai
– Matk Lahemaa rahvuspargis Võsu – Oandu matakarajal. Matka pikkus 5 km. Matkajuht Peeter Hussar. Buss väljub Rakvere Aqva veekeskuse eest kell 10, tagasi kell 16.
Registreerimine: Kerli Kõue, kerli.koue@keskkonnaamet.ee, 5689 0442.

20. mai – Matkame Neeruti maastikukaitsealal Neerutist Pariisi. Matka pikkus 7 km. Matkajuht Toomas Talve. Buss väljub Rakvere Aqva veekeskuse eest kell 10, tagasi kell 16.
Registreerimine: Kerli Kõue, kerli.koue@keskkonnaamet.ee, 5689 0442.

27. mai – Lahemaa looduskooli matk Viitna maastikukaitsealal. Matka pikkus 7 km. Kogunemine kell 11 Viitna kõrtsi juures, lõpp samas kell 15. Matkajuhid Maie Itse ja Maret Vihman.
Registreerimine: Maie Itse, lahemaalooduskool@gmail.com, 514 8614.

Põlvamaa:
20. mai -
Matk Pähni matkarajal ja looduskeskuses. Matkajuht on Pähni RMK looduskeskuse töötaja.
Buss väljub Räpina keskväljakult 8.30, Põlva EDU keskuse parklast 9, tagasi kell 15.
Registreerimine: Mari Kala, mari.kala@keskkonnaamet.ee, 799 0914.

28. mai – Linnuvaatlusretk Räpina poldril. Retkejuht Riho Kinks. Kogunemine kell 9.30 Räpina sadamas, lõpp samas kell 13. Kaasa binokkel!
Registreerimine: Mari Kala, mari.kala@keskkonnaamet.ee, 799 0914.

Pärnumaa:
6. mai -
Linnuvaatlusretk ornitoloog Eedi Leloviga Pärnu rannaniidu laudteel. Kogunemine Terviseparadiisi taga kell 8.30, lõpp samas kell 10.
Registreerimine Pernova Loodusmajas, yritus@pernova.ee, 5551 0207.

6. mai – Loodusretk rannaniitude minevik ja olevik. Matkajuht Kadri Kilusk. Kogunemine Terviseparadiisi taga kell 11, lõpp samas kell 12.
Registreerimine Pernova Loodusmajas, yritus@pernova.ee, 5551 0207.

21. mai  - Matk  Luitemaa looduskaitsealal I. Matk toimub Pärnu-Ikla maantee poolsetel luidetel. Matkajuht Marika Kose. Buss väljub Pärnu teater Endla esisest parklast kell 10, tagasi kell 15. Registreerimine: Merike Palginõmm, merike.palginomm@keskkonnaamet.ee, tel 5340 4486.

22. mai – Matk Luitemaa looduskaitsealal II. Matk toimub Pärnu-Soometsa-Häädemeeste maantee poolsetel luidetel. Matkajuht Marika Kose. Buss väljub Pärnu teater Endla esisest parklast kell 10, tagasi kell 15.
Registreerimine: Merike Palginõmm, merike.palginomm@keskkonnaamet.ee, 5340 4486. 

Raplamaa:
21. mai
- Matk Vardi looduskaitseala loometsades ja Russalu pärandkultuurirajal. Matka pikkus 4 km Matkajuht Taavi Ehrpais. Buss väljub Rapla, Kauba tn 3 kel 10, Märjamaa bussijaama bistroo eest kell 10.30, tagasi Märjamaal kell 15.30 ja Raplas kell 16.
Registreerimine:  Maarika Männil, maarika.mannil@keskkonnaamet.ee,  5328 5846.

27. mai – Matk Selja - Põdra hoiualal ja Jädivere metsapargis. Natura alad ja kohalik pärandkultuur. Matk kulgeb piki kunagise Antsülusjärve kallast, mis on järsk pinnavorm tasases Lääne-Eesti maastikus. Kestus 5 tundi, pikkus 12 km. Matkajuht Kalev Tihkan. Kogunemine Via Baltika ENGE tanklas kell 11. Registreerimine: Maarika Männil, maarika.mannil@keskkonnaamet.ee, 5328 5846.

Saaremaa:
13.mai – Saaremaa Ühisgümnaasiumi Keskkonnahariduskeskuse räätsaretk Koigi rabas. Retke juht Mart Mölder. Jalga kummikud! Kogunemine Koigi MKA parklas kell 11, retke kestus 4 tundi.
Registreerimine: Anne Teigamägi, anne.teigamagi@syg.edu.ee, 5657 7881.

20. mai – Matkapäevaga tähistame  Viidumäe 60. juubelit. Matkame Allikasoo matkarajal. Tutvume taastamis- ja hooldustöödega kaitsealal. Saaremaa robirohi ja orhideed. Matkajuhid: Mari Reitalu, Ants Animägi ja Tatjana Oja. Matkapäev toimub koostöös RMK-ga.
Buss väljub Kuressaare bussijaama tagusest parklast kelle 9.30, tagasi Kuressaares kell 15.30. Registreerimine: Maris Sepp, maris.sepp@keskkonnaamet.ee, 5304 7882.

Tartumaa:
13. mai –
Tartu Loodusmaja perepäev „Looduskaitse on lähedal“ kell 12-16. Loodusmajas on Tartu linna ja maakonna looduskaitse teemalised avastuspunktid. Igas avastuspunktis on looduskaitse teemalised ülesanded, küsimusi, mõistatusi, vaatlusi, mänge. Korraldaja Annelie Ehlvest, info@teec.ee, www.tartuloodusmaja.ee


20. mai – Retk Lõuna-Eesti paisudele EL toetusel rajatud kalapääsude juurde. Paisude mõju jõe elustikule ja kalapääsude vajalikkus. Uurime nelja eri tüüpi kalade rändetee avamise lahendust ja saame teada, miks mõned kalapääsud töötavad paremini, kui teised ja mõned üldse mitte. Retke juhib Tauno Jürgenstein. Buss väljub Vanemuise alumisest parklast kell 10.00, tagasi kell 17.00.
Registreerimine: Piret Valge, piret.valge@keskkonnaamet.ee


21. mai – Matk Alam-Pedja looduskaitsealal Kirna õpperajal. Vaatame, mida unikaalset on Pedja jõe äärsed luhad andnud Euroopa taimeteadusele ja kuidas Euroopa abi on aidanud luhtade hooldusele kaasa. Matka käigus saame vastused küsimustele mis on lamm, lamminiit, luht.  Matka pikkus 7 km. Retke juhib Jaak-Albert Metsoja. Buss väljub Vanemuise alumisest parklast kell 10.00, tagasi kell 17.00. Registreerimine: Piret Valge, piret.valge@keskkonnaamet.ee

Valgamaa:
20. mai
- Matk Ahja jõe ürgoru maastikukaitsealal. Tutvume kaitseala väärtustega ning uuenenud matkaraja ja Kiidjärve looduskeskusega. Vaatame üle Kiidjärve veskitammi olukorra. Matkajuht Epp Metsaluik. Buss väljub Valga Kultuurikeskuse tagusest parklast kell 9, tagasi kell 16.
Registreerimine: Margit Turb, margit.turb@keskkonnaamet.ee, 518 6747.

27. mai - Jalgrattamatk Otepää looduspargi põhjaosas, vaatleme loodusväärtusi ja tehtud töid Otepää väärtuslike elupaikade säilitamiseks. Matkajuht Priit Voolaid. Kogunemine Otepää looduskeskuse parklas kell 10, tagasi samas kell 14.
Registreerimine: Margit Turb, margit.turb@keskkonnaamet.ee, 518 6747.

Viljandimaa:
14.mai – MTÜ Tipu Looduskooli perematk Soomaa rahvuspargis. Kuresoo raba kaguserva taastamisala ja kanuumatk mööda Lemmjõge. Kogunemine RMK Oksa laagriplatsil kell 11. NB! Osalustasu täiskasvanud 12€, lapsed 8€
Registreerimine: Dagmar Hoder, info@tipulooduskool.ee, 5353 6961.

20. mai – Retk ajaloolisel Mulgimaal - Holstre, Paistu, Halliste, Abja-Paluoja, Mõisaküla, Pöögle, Karksi-Nuia. Matkajuht Piret Leskova.  Buss väljub Viljandi bussijaamast kell 9, tagasi kell 15.
Registreerimine: Krista Kingumets, Krista.Kingumets@keskkonnaamet.ee, 5562 4391.

Võrumaa:
21. mai
 - Otepää looduskeskuse külastus, matk Murrumetsa ja Pühajärve matkaradadel. Sõjatammik. Matka pikkus 7 km. Buss väljub Võru Katariina kiriku platsilt kell 10, tagasi kell 16.
Registreerimine: Helen Kivisild, helen.kivisild@keskkonnaamet.ee,  525 1552.

28. mai – MTÜ Revolutsioon matk Ööbikuorus, näha saab vesioinaid, allikaid, Eesti sügavaimat järve, muinastalu ja ronida Rõuge pesakujulise torni otsa. Matkajuhid Martin Mark ja Viivika Nagel. Kogunemine Ööbikuoru parklas (Rõuge vaatetorni juures) kell 13. Matka kestus 3 tundi.
Registreerimine: Helen Kivisild, helen.kivisild@keskkonnaamet.ee, 525 1552.

Kõik matkad on tasuta, kui tasu pole eraldi kirjas, ent eelnevalt on vajalik registreeruda.

Matkale võta kaasa oma toidukott ja jook. Selga pane ilmale vastav riietus, jalga mugavad matkajalatsid.
Matkade toimumist toetab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Mõnusaid looduselamusi! Hoia, mida armastad!