Tallinna Ülikooli tudengite eestvõttel on valmis saanud eesti loodusmetafoore koondav veebileht loodusmetafoorid.ee. Projekti eesmärk on säilitada  ja tutvustada eesti keelerikkust tähendusülekannetega ning eesti keelele omaselt on fookuses just loodusmetafoorid. Koduleht on mõeldud tutvustavaks abivahendiks eesti keele õppijatele ja õpetajatele ning on omamoodi austusavalduseks eesti keele- ja elurikkusele.

Eesti keel ja eesti loodus on midagi nii omast ja lähedast, et igapäevaelus ei pruugi me nende ilu ja veel vähem seotust tähelegi panna. Keel kasutab metafoore ehk tähendusülekandeid enda rikastamiseks ning iga keel on just selle maa keel. Eesti keel on siiani olnud paljuski just looduse keel.

Tallinna Ülikooli keele- ja loodushuviline naiskond on ühele veebilehele kokku toonud väikese sissevaate eesti loodusmetafooride maailma. Sõnaotsingu käigus katsuti puudutada kogu ümbritseva looduse spektrit ning selle kaudu ka aduda, kas eesti keel ammutab enam inspiratsiooni taevast või maast, loomadest-lindudest või oleme metsarahvas ka metafooride vaates.

Projekti eesmärk on eesti keeles esinevaid loodusmetafoore märgata, mõista, tähtsustada ning nende olemust laiemalt tutvustada. Seda suurendamaks eelkõige noorema generatsiooni keelehuvi ja -taju ning kõnetada ka eesti keelt emakeelena mitterääkivaid inimesi, kellele metafooridega edasi anda eesti keele sügavust ning tutvustada seeläbi ka eestlaste loodusearmastusest tulenevat mõttemaailma.

Projekti mentor keeleteadlane Mari Uusküla näeb lisaks metafooride tutvustamisele ettevõtmises kasu ka teaduslikus aspektis: „ Loodusmetafoorid.ee on lisaks metafoore koondavale allikvarale heaks sissevaateks ka mõistemetafooride olemuse selgitamisel.“ Loodusgeograaf Reimo Rivis, kes tudengeid loodusgeograafina nõustas leiab, et veebileht on märkimisväärne just seetõttu, et juhib tähelepanu eesti keele- ja elurikkuse sümbioosile.  

Loodusmetafooride projekt sündis Tallinna Ülikooli ELU (Erialasid Lõimiv Uuendus) projektide raames. Kodulehele jõudnud  metafoore tähendati üles nii igapäevasest inimeste kõnest, Eesti autorite loodud ilukirjandusest kui ka sotsiaal- ja tavameediast. Metafooride tähenduse avamisel kasutati Sõnaveebi, fraseoloogiasõnaraamatut ja eesti keele seletavat sõnaraamatut.

Sügissemestril soovitakse loodusmetafooride varasalve täiendada koos gümnaasiumiõpilastega ning võtta vaatluse alla ka uudsed autorimetafoorid.