Loomuse liikmed veetsid tänase hommikupooliku Veterinaar- ja Toiduametis, kus kõne all olid peamiselt neli olulist teemat: karusloomafarmid, loomatsirkused, põllumajandusloomad, kalandus.

  • Loomakaitse
  • 12. juuli 2019
  • Foto: Pixabay, CC Public Domain

Karusloomafarmide majanduslik olukord on Eestis pidevalt halvenenud ja jõudnud tänaseks erakordselt nigelasse seisu. Kui hiilgeaegadel oli Eesti suurimas karusloomafarmis ca 150 000 looma, siis hetkearv küündib vaevu 3000 kanti. VTA on teinud farmidele ettekirjutusi, st farmid ei ole korralikult täitnud kõiki eeskirju. Taome rauda edasi!

Eelmisel suvel peale pikaajalist lobitööd jõustunud metsloomade tsirkuses kasutamise keeld on aga suurepäraselt toiminud. Ja lausa sel kombel, et loomatsirkused ei kipu Eestisse enam üldse. Head toetajad ja loomasõbrad, teeme nüüd üksteisele pika pai - teadlikkuse kasvu oleme saavutanud üheskoos!

Põllumajanduses ja kalanduses loomade heaolu puudutavaid muresid jätkub. Palju on selliseid loomaomanikke, kes ei valmista ette, ei õpi ega täienda end teadmistega loomadest: millised on loomade vajadused, anatoomia ja füsioloogia. Samuti ei ole paljudel loomapidajatel kontakti piirkondliku veterinaariga. Kalakasvandustes on samuti liialt palju riske, mis ohustavad loomade heaolu.

Loomuse töö jätkub!