Loomade heaolu ja kaitsega seotud teemad on valijate jaoks järjest olulisemad, mistõttu rõhutab Loomus vajadust igal Euroopa Parlamenti kandideerijal oma lubadustes arvestada ka loomadega, mistõttu on Loomus teinud omalt poolt 13 soovitust seoses loomakaitsega.

On mitmeid loomakaitsega seotud teemasid, millega on paslik tegeleda just üle-euroopaliselt, nt elusloomade transport, toidusüsteemid, lemmikloomade kaubandus, angerja kui kriitiliselt ohustatud liigi kaitse. Äärmiselt tähtis on ka määrata Euroopa Liidus loomade heaolu volinik, kelle ülesanne olekski loomade heaolu ja kaitse eest seismine.

Igal loomal on iseväärtus, st neil on väärtus olenemata sellest, mida inimesed neilt saavad või kuidas neid kasutavad. Looma iseväärtus tuleb ka seadusesse kirja panna ja sellest lähtuma loomakaitse valdkonna otsustes. Kindlasti tuleks keelustada loomade ekspluateerimine meelelahutuslikel eesmärkidel, sh jahiturism ja trofeejaht.

Loomusele on väga oluline teema ka karusloomafarmide keelustamine. Aastal 2021 võeti Riigikogus vastu otsus keelustada Eestis karusloomafarmid, mis hakkab kehtima 2026. aastast. Kuna kannatused karusloomafarmides on kohutavad olenemata geograafilisest asukohast, on oluline järgmiseks see julm praktika terves Euroopa Liidus keelustada.

“Euroopa Parlamendi liikmetel on erakordne võimalus mõjutada loomade heaolu ja kaitset laiemaltki kui vaid oma riigis – paljud teemad ka on üle-Euroopalised,” kommenteeris Loomuse juhatuse liige Anu Tensing. “Kutsume igat kandidaati võtma loomade olukorra parandamine oma südameasjaks ning seisma nende eest, kel enda eest inimeste maailmas seista pole võimalik!”

Soovitused on saadetud ka Riigikogus olevatele erakondadele ning Riigikogus tegutseva loomakaitse toetusrühma liikmetele.