Märjamaa Gümnaasium kogus nelja kuuga kokku 21 240 tonni vanapaberit. Kampaania korraldati seoses uue koolibussi soetamise sooviga. Kogutud vanapaberi eest saab kool oma bussiostu finantseerimiseks jäätmekäitlusfirmalt Ragn-Sells 1486,80 EUR.

"Vanapaberiaktsioon oli väga oluline, sest saime ise käed külge lüüa ja bussi soetamiseks ise midagi konkreetset teha.  Alustasime novembris ja kogusime veebruari lõpuni. Lisaks õpilastele tõid vanapaberit ka nende vanemad ja vanavanemad. Nii konteiner kui äravedu olid Ragn-Sellsi poolt," rääkis kooli direktor Andres Elmik. "Ei osanud algul lootagi, et ettevõtmine nii edukaks kujuneb. Lisaks sellele, et saime bussi jaoks olulise summa raha, aitas aktsioon kindlasti kaasa ka teadlikkuse suurendamisel, et vanapaberit saab taaskasutada."

„Saadud vanapaberi kogus on muljetavaldav,“ rääkis Ragn-Sellsi pakendi-, tööstus- ja ehitusjäätmete teenusejuht Kalle Grents.  "30 parimat kogujat saavad ühtlasi Ragn-Sellsi poolt meened ja ekskursiooni Tallinnasse Ragn-Sellsi sorteerimisjaama," rääkis Grents ja lisas, et selliseid aktsioone võiks rohkemgi toimuda. „Vanapaber on meie jaoks tooraine, keskkonna hoiu mõttes on oluline, et see vedelema ei jääks ja saaks taaskasutusse suunatud."