Vabariigi Valitsus kiitis heaks Keskkonnaministeeriumi põhimääruse muutmise, mis jõustub alates 1. märtsist. Põhimäärust muudetakse, et paremini süstematiseerida mõningate osakondade ülesannete jaotust ja nimetusi.

Senise rahandusosakonna ning analüüsi- ja planeerimisosakonna baasil moodustatakse uus eelarve ja planeerimise osakond. Muudatuse eesmärk on tagada senisest efektiivsemalt ministeeriumi eelarvevahendite seostamine strateegilise juhtimise kavadega, sealhulgas ministeeriumi struktuuride valmisolek tegevuspõhise eelarve kasutuselevõtuks.

Samuti korraldatakse ümber jäätmeosakonna ja keskkonnakorralduse osakonna töö ning jäätmeosakonna senised ülesanded liidetakse keskkonnakorralduse osakonna ülesannetega. Muudatus on vajalik, et tagada ringmajanduse põhimõtetest lähtuv ühtne ressursi- ja jäätmepoliitika kujundamine. Jäätmetekke vähendamine ning ringlussevõtt on otseselt seotud ressursside kasutusega. Seega on otstarbekas, et need valdkonnad on ühes osakonnas.

Senine haldusosakond nimetatakse ümber üldosakonnaks, tegu on tehnilist laadi muudatusega.