Tarbijail tasub olla tähelepanelik, kui mõnel veebilehel tuleb testi tegemiseks või loosis osalemiseks sisestada oma telefoninumber, sest tegemist võib olla perioodilise sisuteenusega, mis toob maksekohustuse. Tasuda tuleb ka siis, kui liitudes teenuse tingimusi läbi ei lugenud.

Perioodilised sisuteenused on nädala- või kuutasuga teenused, millega liitunud saavad perioodiliselt, näiteks kord päevas, nädalas või kuus uut mobiilisisu nagu helinaid, taustapilte, horoskoope jne. Tüüpiliselt meelitab sisuteenus enesega liituma, pakkudes võimalust võita mobiiltelefon, teha IQ test, ennustada tulevikku ja muud taolist. Kui tarbija on taolisele lehele andnud oma mobiiltelefoninumbri, saab ta SMS-i teel koodi, mida programmi sisestades on tarbija automaatselt liitunud tasulise teenusega.

Enne tundmatutele veebilehtedele oma andmete sisestamist soovitab tarbijakaitseamet alati kontrollida, miks andmeid vajatakse ja millisel otstarbel neid kasutatakse. Läbi tuleb lugeda teenusetingimused, sest liitudes on tarbija lepinguga seotud ja kohustatud tasuma teenuse eest ka siis, kui tingimusi läbi ei lugenud.

Mõnikord pöörduvad taolise murega tarbijakaitseametisse lapsevanemad, kelle lapsed on muu tegevuse käigus liitunud taolise teenusega. Lapsevanemail tuleb meeles pidada, et neil on kohustus jälgida, millega lapsed internetis tegelevad. Lastele tuleks selgitada, et oma andmeid, sh telefoninumbrit ei tohiks sisestada veebilehtedele enne lapsevanemaga konsulteerimist. Ka piiratud teovõimega inimesel on võimalik sõlmida leping, kui lapsevanem on vastavad seadmed ja võimalused lapsele soetanud.

Kui telefon läheb kaduma, siis tuleks võimalikult ruttu paluda sideoperaatoril sideteenused sulgeda, sest kui keegi kolmas isik saab seadme kaudu tellida teenuseid, on telefoniomanik kohustatud vastava arve eest ka tasuma.

Mida teha, kui sisuteenusega on pahaaimatult liitutud?

Kuna tegemist on kestvuslepinguga, siis tuleks esmalt teenuse liikmestaatus lõpetada, et selle eest rohkem raha ei küsitaks. Teenuse lõpetamisel on abi võimalik saada sideoperaatorilt, kes mobiilsideteenuste eest arveid esitab. Tavaliselt tuleb liikmestaatuse lõpetamiseks saata sõnum sisuga „stopp“ või „stop“ numbrile, millelt teenus telliti. Kuna teenus on aga tellitud, siis peaks vastavalt ka osutatud teenuste eest tasuma.

Samas, kui on kahtlus, et tarbija pole teenust tellinud või kaupleja pole tellitud teenust osutanud, siis tuleks pöörduda esmalt kaupleja ehk perioodilise sisuteenuse osutaja poole, et rahaline nõue vaidlustada. Näiteks on olnud juhtumeid, kus pahavara tõttu on tarbija telefon automaatselt liitunud perioodilise sisuteenusega. Kaupleja kontaktandmed on samuti võimalik saada sideoperaatorilt.

Kaupleja poole pöördudes tuleks tarbijal ära märkida mobiiltelefoni number, millele teenust osutatakse, vastasel juhul ei pruugi tal olla võimalik tarbijale osutatud teenuseid tuvastada. Täiendavalt tasub küsida andmeid ja tõendeid teenusega liitumise kohta, paluda kauplejal tuua välja andmed millal ja kuidas on selle teenusega liitutud ning milliseid teenuseid tarbijale reaalselt osutatud on. Kui kaupleja keeldub koostööst, saab tarbija abi küsida tarbijakaitseametilt.