Lõppenud aasta detsember oli Eestis taas kõigi aastate lõikes, millal püsivat temperatuurimõõtmist on tehtud, soojem. See näitab kliimamuutuse tegelikku toimumist.

  • Kliima
  • 4. jaanuar 2021
  • Foto: Pixabay, CC Public Domain

Riigi ilmateenistus annab teada, et Eesti keskmine õhutemperatuur oli 2020. detsembris +0,6 °C, mis on 2,6 °C normist kõrgem (paljuaastane keskmine -2,0 °C). Siiski oli jõululaupäeval enamuses osas Eestist lumi maas. Suusatamine ja uisutamine talitegevusena on taas võimalikud ja uisud, suusad kelgud hinnas.

Õhutemperatuuri maksimumiks registreeriti 7,5 °C (18.-19. detsember, Vilsandi) ning miinimumiks -9,6 °C (11. detsember, Narva).  Eesti keskmine sajuhulk oli 39 mm, mis on 73% normist (paljuaastane keskmine 53 mm).

Maksimaalseks ööpäevaseks sademete hulgaks mõõdeti 12 mm (18. detsember, Ristna rannikujaam). Eesti keskmisena oli päikesepaistet 18 tundi, mis on 87% normist (paljuaastane keskmine 21 tundi). Ka päikesepaiste vähenemist loetakse kliimamuutusega kasnevaks asjaoluks.