Ühendkuningriigi parlament hääletas üleeile õhtul maailma esimese kliimamuutuste seaduse poolt, suurendades seega survet teistele Euroopa valitsustele, et needki otsustaksid seadusega piirata kasvuhoonegaaside paiskumist õhku ja survestaksid omakorda Euroopa Ühendust nõustuma kindla kliima- ja energialeppega, antakse teada Euroopa Maasõprade (Friends of the Earth Europe) 29. oktoobri pressiteates. Uudise vahendas greengate.ee.

Ühendkuningriigi kliimamuutuste seadust tervitatakse kui rahvavõimu suurt võitu, mis on tulemuseks kolm ja pool aastat kestnud Maasõprade kampaaniale Big Ask – Suur Küsimus. Kampaania algusest peale on üle 200 000 inimese saatnud kirju ja e-kirju või külastanud oma parlamendiesindajat, paludes seadust toetada.

Suure Küsimuse kampaania jätkub 16 Euroopa riigis ja Euroopa Ühenduse tasandil. Maasõbrad nõuavad seaduslikult siduvat iga-aastast kasvuhoonegaaside piiramist kogu Euroopas, eesmärgiks oleks kodumaiste gaaside vähendamine 2020. aastaks 40% võrra ja 2050. aastaks 100%.

Ühendkuningriigi seaduseelnõu, millest saab seadus novembris, teeb Ühendkuningriigist esimese riigi maailmas, kes kohustub seaduslikult kasvuhoonegaase piirama.
 
Seaduseelnõu kohustab Ühendkuningriigi valitsust
- vähendama süsinikdioksiidi paiskumist atmosfääri 2050. aastaks 80% võrra;
- kehtestama viieaastased „süsinikueelarve“ tsüklid, mis seavad piirangud gaaside õhku paiskumise kogustele Ühendkuningriigis selle perioodi vältel;
- kehtestama iga-aastased eesmärgid, mis aitaksid vastavalt toime tulla viieaastase süsinikueelarvega;
- koostama tegevusplaani, mille vaatab üle kliimamuutuste komitee ja millest antakse igal aastal aru parlamendile.

Kõige pikemalt vaieldi kliimamuutuste seaduse kampaanias rahvusvahelise lennunduse ja laevanduse heitmete õhkupaiskumise seaduse alla arvamise suhtes. Valitsus keeldus nende kaasahaaramisest kuni viimase minutini, muutes siiski lõpuks kümnete tuhandete inimeste survel meelt. Seadus kehtib nüüd ka rahvusvahelises lennunduses ja laevanduses õhkupaiskuvate heitmete kohta. Kahjuks ei kata eelnõu seda osa emissioonist, mida Ühendkuningriik võib sisse osta väljastpoolt Euroopat.

Euroopa Suure Küsimuse kampaania, mille algatas veebruaris Brüsselis Thom Yorke bändist Radiohead, on juba märkimisväärset edu saavutanud. Nõudmine sarnaste seaduste järgi kasvab paljudes EÜ riikides. Näiteks arutab Soome parlament kliimaseaduse projekti, mis vähendaks kasvuhoonegaaside õhkupaiskumist igal aastal 5% võrra. Euroopa Ühenduse tasandil on riikide saadikud Europarlamendis hääletades avaldanud oma toetust kindlaile meetmeile, seejuures pooldades trahve liikmesriikidele, kes aasta-aastalt kasvuhoonegaaside õhkupaiskumist ei vähenda.

Euroopa Maasõprade kliimakampaania liige Sonja Meister ütles: „Ühendkuningriigi kliimamuutuste säte on maailmas esimene ja näitab, et inimesed tahavad, et nende valitsused võtaksid kliimamuutuste suhtes ette mõtestatud samme. See esitab EÜ-le väljakutse. Ministritel ei tohi lubada energialeppele vett peale tõmmata. Ühendkuningriik peaks eeskuju, mida ta kodus on näidanud, näitama ka Euroopa Nõukogus ja veenma teisi riike endale järgnema.“

Thom Yorke, Radioheadi solist ja Suure Küsimuse toetaja, ütles: „Kui aitasin Maasõprade kampaanial kliimamuutuste seaduse heaks kolm aastat tagasi hoogu sisse saada, vaidlesime sellesse üritusse skeptiliselt suhtujatega. Nüüd on Ühendkuningriigil maailma esimene kliimamuutuste seadus. Ja see saavutati lihtsalt seeläbi, et tuhanded tavalised inimesed näägutasid oma parlamendiesindajaga, kes siis omakorda näägutas valitsusega. Hämmastav!“

Küsimuste puhul võib pöörduda Brüsselis aadressil:

Sonja Meister, Climate Campaigner at Friends of the Earth Europe: + 49 176 64608515 (German mobile), sonja.meister@foeeurope.org

Francesca Gater, Communications Officer for Friends of the Earth Europe, +32 2542 6105 and +32 485 930515 (Belgian mobile), francesca.gater@foeeurope.org

ja Londonis:

Anna Mitchell at Friends of the Earth Press Office on 0207 566 1649

Kampaania eetrimaterjalid leiab www.blastmedia.eu ja pildid www.foe.co.uk/resource/images/thebigask/,
aadressil www.foe.co.uk/resource/media_briefing/climate_change_bill.pdf on informatsioon selle kohta, kuidas seadus mõjutab Ühendkuningriigi poliitikat ja elukorraldust.

Koostas: Elle-Mari Talivee, Roheline Värav