Euroopa ökokogukondade liikumise konverentsi "Teadlike kogukondade tarkus" raames viibib kahel päeval Eestis erikülalisena ÜROd ja erinevate riikide valitsusi nõustanud ettevõtja ja majandusuuendaja, Rooma Klubi liige Gunter Pauli.

Pauli on võtnud sihiks planeedi taastamise, rajades muutuse nutikatele ja kasumlikele ärimudelitele. 10. juuli Eesti visioonipäeval vaatleb ta, millised on Eesti-suguse väikeriigi võimalused uuendada oma majandust, toetamaks meie kestlikku arengut ökoloogiliselt, sotsiaalselt ja majanduslikult.

Gunter Pauli on üle maailma loonud ligi 200 innovaatilist ettevõtet, mille sihiks on kohaliku keskkonna ning kogukonna taastamine. Ka “kestliku arengu Steve Jobsiks” nimetatud Pauli ettevõtete ärimudeli aluseks on põhimõte kasutada loovalt ja otstarbekalt kõike seda, mis konkreetses piirkonnas on kättesaadav, rakendades muuhulgas tootmisel ja tarbimisel tekkivaid jääke uute tulumudelite loomiseks. Selline lähenemine võimaldab pakkuda kõrge kvaliteediga toodangut madalama omahinnaga ja teenida kokkuvõttes arvestatavat tulu. Tulemusena paraneb oluliselt kohalike inimeste elukvaliteet ja elujärg - paraneb füüsiline keskkond ning selle kaudu suureneb ka kohaliku kogukonna sissetulek. Tänaseks on tema loodud nn sinise majanduse mudeli raames loodud 3 miljonit töökohta ja tehtud 5 miljardi dollari väärtuses investeeringuid.

Pauli raamatuid on üle kogu maailma müüdud enam kui 17 miljonit eksemplari. Neist viimane – “Sinine majandus 3.0: Kasumlikud ärimudelid, mis taastavad planeeti” – ilmub Lilleoru kirjastuse väljaandena ka eesti keeles koos just Eesti jaoks kirjutatud sissejuhatusega. Raamatu esmaesitlus toimub Eesti visioonipäeva raames 10. juulil.

11. juulil toimub Pauli juhendamisel inspiratsioonitöötuba Eesti ettevõtjatele ja ettevõtjaid ühendavatele organisatsioonidele.

Gunter Pauli: “Me ei saavuta muutust majanduses ja ühiskonnas inimesi käskides ja keelates,” Gunter Pauli on ettevõtja ja majandusinnovaator, kes on võtnud sihiks rakendada ettevõtlus ühiskondlike muutuste teenistusse. Muutuste võti on pakkuda lahendusi, mis on lihtsalt nii palju paremad kui need, mida me täna kasutame.”

Konverents “Teadlike kogukondade tarkus” toob Eestisse kokku ligi 500 jätkusuutliku eluviisi visionääri ja praktikut kogu maailmast. Konverents toimub koostöös maailma ökokülade ühendusega (Global Ecovillage Network e GEN Europe) Euroopa organisatsiooniga. GEN ühendab ligi 10 000 kogukonda üle kogu maailma.

Täpsem info konverentsi kohta.