Hetkel on Eestis 1360 mahetootjat ning mahemaad ligikaudu 120 000 hektarit, kuid töötlemine vajab arendamist, et mahetoodang ka tarbijateni jõuaks, tõdeti 29. oktoobril Tallinn FoodFest 2010 raames toimunud mahetöötlemise, -toitlustamise ja –turustamise seminaril.

Seminaril tutvustati mahetootmise põhimõtteid ja räägiti mahetoiduturu olukorrast Eestis ja maailmas, tutvustati Eesti ja Euroopa Liidu ökomärke ning mahetöötlemise, -toitlustamise ja turustamise nõudeid.

Mahekeskuse juhataja Sirli Pehme sõnul on oluline just õigusaktidest tulenevate nõuete lahtiseletamine ettevõtjatele. „Mahetoidu käitlemise nõudeid on võimalik selgitada lihtsalt ja loogiliselt ning seda tulebki teha, sest õigusaktide keel ja stiil võib olla ettevõtjatele arusaamatu,“ rääkis Sirli Pehme.

Praktilise poole pealt jagasid seminaril oma kogemusi ja soovitusi töötlemise ja turustamise osas TÜ Eesti Mahe tegevjuht Jaan Nõmmik ja Riina Värs Teraviljatoode OÜst. Degusteerimiseks pakuti valikut kodumaistest mahetoodetest.

Seminari korraldas Eesti Maaülikooli Mahekeskus koostöös Eesti Mahepõllumajanduse Sihtasutusega, tellijaks oli Põllumajandusministeerium.

EMÜ Mahekeskus asutati 2008.aastal ja peamisteks tegevussuundadeks on teadus- ja rakendusuuringud mahepõllumajanduses, keskkonnasäästlike eluviiside ja mahetoidu tutvustamine, erinevate sihtgruppide koolitamine ning koostöös ettevõtjatega lahenduste leidmine mahesektori arendamiseks.

Allikas: Eesti Maaülikooli Mahekeskus