18. ja 19. novembril 2010 korraldab Eesti Maaülikooli Mahekeskus Tallinnas hotellis St Olav konverentsi ja seminari, kus arutletakse mahetöötlemise ja –toitlustamise arendamist. Käsitletakse nii õigusaktidest tulenevaid nõudeid kui ka seniseid kogemusi ja praktilisi näiteid meilt ja mujalt.

Külalisesinejaks on Harald Hoppe Saksamaalt, kes omab pikaajalist kogemust mahepõllumajanduse edendamise ja mahetoitlustamise alal. Praegu juhib ta maherestorani ning avaliku sektori asutuste mahetoitlustamisega tegelevat ettevõtet, kus serveeritakse 5000 toiduportsjonit päevas.

18. novembri konverentsil tutvustatakse mahetoidu erinevusi, räägitakse maheturu olukorrast, tutvustatakse mahetoidu töötlemise ja toitlustamise nõudeid ning praktilisi kogemusi Eestis ja Saksamaal. Oma tegevust mahetoidu töötlemisel ja turustamisel tutvustavad TÜ Eesti Mahe, Märjamaa Lihatööstus OÜ ja Vändra Leib OÜ.

19. novembri seminar on mõeldud spetsiaalselt restoranidele jm toitlustusettevõtetele, jagatakse kogemusi ja näpunäiteid tooraine hankimisest retseptide ja turunduseni välja.

Eesti kogemust mahetoitlustamisel jagab Pühajärve Spa ja Puhkekeskuse restorani peakokk Silver Silmere. Ettevõte on üks kahest tunnustatud mahetoitlustusettevõttest Eestis.

Konverentsi ja seminari korraldajaks on Eesti Maaülikooli Mahekeskus koostöös Eesti Mahepõllumajanduse Sihtasutuse ning Ökoloogiliste Tehnoloogiate Keskusega, tellijaks Põllumajandusministeerium.

EMÜ Mahekeskus asutati 2008.aastal ja peamisteks tegevussuundadeks on teadus- ja rakendusuuringud mahepõllumajanduses, keskkonnasäästlike eluviiside ja mahetoidu tutvustamine, erinevate sihtgruppide koolitamine ning koostöös ettevõtjatega lahenduste leidmine mahesektori arendamiseks.