Mahepõllumajandusliku tootmisega jätkamiseks tuleb Põllumajandusametile esitada taotlus hiljemalt 17. juuniks.

  • Maamajandus
  • 11. mai 2019
  • Foto: Pixabay, CC Public Domain

Kõik ettevõttes kasutusel olevad põllud tuleb esitada Põllumajandusametile hiljemalt 17. juuniks. Pärast 17. juunit kasutusele võetud maad jäävad sel aastal mittemahepõllumajanduslikuks.

Põllumajandusametile ei pea esitama põldude andmeid, kui need esitatakse samal aastal PRIA-le mahepõllumajandusele ülemineku või mahepõllumajandusega jätkamise toetuse saamiseks. Sel juhul tuleb taotlusel teha märge lause  „Kliendi põllud tuleb võtta PRIA taotluselt“ juurde. Ettevõtjad, kes PRIA-st toetust ei taotle, peavad taotlusega esitama Põllumajandusametile kõik põldude andmed.

Taotluse saab esitada:

    Maaeluministeeriumi kliendiportaalis;
    digitaalselt allkirjastatult vastava maakonna peaspetsialisti e-postile;
    paberkandjal maakonna esindusse.

Mahepõllumajanduse toetuse taotlusi saab vanas e-PRIAs esitada 2 maist 21. maini ja pärast seda hilinenult veel 17. juunini, kui sellisel juhul vähendatakse toetusi 1% iga hilinetud tööpäeva kohta.