Mondo andis Müürilehele kestliku arengu, maailmahariduse, rände ning keskkonna teemade kajastamise eest lõppeval aastal auhinna “Kestliku arengu pasun”, mis koosneb 1500 eurost ning praktilisest meenest, milleks on kellu.

  • Bioneeri uudised
  • 14. detsember 2022
  • Foto: Auhinna üleandmine Müürilehele / Pressifoto

Auhinna kirjelduses Müürilehele on öeldud nõnda: "Müürileht on kohe-kohe saamas 15-aastaseks ning järginud kõik need aastad julge ja selge ajakirjanduse põhimõtteid. Müürileht aitab inimesel mõtestada maailma ja enda rolli selles ning paistab silma kestliku arengu teemade väga mitmekülgse kajastamisega. Eraldi võiks esile tõsta artikleid nagu “Seitse aastat pagulaskriisist”, “Kes pakuks kaitset kapitalismi ja kolonialismi ohvritele?” ja “Kliimakogu jahutab ühiskondlikke pingeid”. Lisaks väärivad mainimist alati tugeval tasemel päevakommentaarid, juhtkirjad ning ka sari “Aktivisti ankeet”. Müürileht võtab ette teemasid, mis on ühtviisi olulised nii Eesti ühiskonnas kui globaalsel tasandil ning teeb seda silmapaistva mõttetäpsuse ja -teravusega. Aitäh."

Mondo maailmaharidus- ja teavitussuuna juht Maria Sakarias leiab, et Müürilehes esindatud globaalset vaadet võiks Eesti ajakirjandusmaastikul rohkem olla. „Müürileht kasvatab oma lugejates ühiskondlikku aktiivsust ja kriitilist mõtlemisvõimet. Mondo maailmahariduslikel tegevustel on sama siht. Müürilehe loodud vaimne ruum laob meie ühiskonnale tugevat vundamenti – selle väärtusliku töö jätkamiseks tuleb Mondo tunnustusega kaasa kellu.”

“Müürileht on läbi aastate katsetanud keskkonnateemadest rääkimiseks mitmekülgseid formaate ja lähenemisi – pikemad esseed, kolumnid, arvamuslood, persooniintervjuud jne. Erinevaid inimesi kõnetavad erinevad tekstid ja erinevaid gruppe veenavad erinevad argumendid. Me plaanime nende katsetustega jätkata,” lisas Müürilehe peatoimetaja Aleksander Tsapov.