17.-19. oktoobrini toimub Tallinnas, TLÜ konverentsikeskuses The Bonus Inspire projekti ülemaailmne sümpoosion, kus eksperdid kõnelevad mereressursside jätkusuutliku kasutamise teemadel.

  • Veemajandus
  • 18. oktoober 2017
  • Pildistas Katrin Jõgisaar, Bioneer.ee

Projekti eesmärgiks on Läänemere kalaliikide ja -populatsioonide täpne kaardistamine, mis võimaldab paremini planeerida liikide ja ökosüsteemide kaitse ning ressursside kasutamise küsimusi. Euroopa Liidu rahastusega projektis osalevad tunnustatud teadlased Euroopa ülikoolidest, teiste seas Tartu ülikooli juhtivteadur Henn Ojaveer, kes on ka Tallinna konverentsi peakorraldaja.

„Konverents võtab kokku kahe suure Euroopa Liidu Läänemere elustiku ja kalanduse projekti tööd viimasel neljal aastal,“ selgitas Henn Ojaveer ürituse olulisust. „Konverentsi raames toimub ka huvirühmade ümarlaud, kus osalevad Euroopa Komisjoni ja kõigi Läänemere majandamisega seotud olulisimate organisatsioonide esindajad. Mitmed käsitletavad teemad on nii meie kohalike teadlaste huviorbiidis kui ka rakenduslikult olulised valitsusasutustele, kes vastutavad Läänemere majandamise eest.“

Konverentsi teemadevalik on lai, hõlmates kalavarude olukorda, Läänemere seisundit elukeskkonna ning ressursina, kliimamuutuste mõju, inimeste ja loomade-kalade samaaegset heaolu ning Läänemere jätkusuutlikku kasutamist. Kutsutud kõnelejad on merebioloogia tuntud eksperdid Hollandist ja Ameerikast, kelle teadmised on heaks suunaks projekti teadlaste edaspidises töös. Lisaks esinevad konverentsil mitukümmend eksperti Eestist ja riikidest üle maailma.

The Bonus Inspire Projecti üle Euroopa tehtavat teadustööd koordineeritakse Tartu ülikooli eesti mereinstituudist. Projekti rahastavad Balti Bonus programm, Euroopa Liit ja Läänemeremaade kohalikud institutsioonid.