Võrumaa trumbiks on mets. Seejuures peab oskama eristada mõisteid "mets" ja "metsasus". Võrumaa metsasus pole tõepoolest viimase seitsme aasta jooksul kuigivõrd muutunud. Teine lugu on päris metsaga, mille hävingu kiirust võib igaüks hinnata juuresoleva kolme satelliidipiltide paari abil. Muutusi saab võrrelda näiteks Võru lähistel kasvavate metsade Tsirgupalu, Ojapalu, Treisi metsa, Raudumõtsa, Ründomõtsa, Kohandupalu, Virvesillapalu, Kakupalu, Vaiõmõtsa ja Reedopalu puhul.

Mittemust osa kaardil vastab piirkondadele, kus ajavahemikus 2008-2020 on aerolaserskaneerimisega mõõdetud metsa kõrguseks enam kui 10 meetrit. Rohelised alad tähistavad pildi kuupäeva seisuga kasvavat metsa ja valged inimese poolt lagendatud metsapiirkondi. Seejuures tasub märgata halle osi kaardil - needki annavad panuse kadunud metsade osakaalu. Nimelt on tegemist metsaservades kasvavate puude varjudega lagedatele aladele - pildid on tehtud talviti, mil Eestis käib Päike madalalt.

Piirkonnas olevad looduskaitsealad on märgitud punase joonega - Keretü, Timmase ja Haanja.

Joonis 1a. Keretü soo, Tsirgupalu ja Ojapalu 14.02.2017 / Maa-ameti Satiladu
Joonis 1a. Keretü soo, Tsirgupalu ja Ojapalu 14.02.2017 / Maa-ameti Satiladu

Joonis 1a. Keretü soo, Tsirgupalu ja Ojapalu. Siin on oluline märgata nimetatud kolme looduskaitseala kohtumispunkti, mis oma sisult peaks täitma tuumikala rolli, sh toimima rohekoridorina.

Joonis 1b. Keretü soo, Tsirgupalu ja Ojapalu 6.01.2024 / Maa-ameti Satiladu
Joonis 1b. Keretü soo, Tsirgupalu ja Ojapalu 6.01.2024 / Maa-ameti Satiladu

Joonis 1b. Praktikas on aga olukord sootuks teine - metsa on palju kadunud just ühenduspunkti juurest.

Joonis 2a. Treisi mets ja Keretü soo 14.02.2017 / Maa-ameti Satiladu
Joonis 2a. Treisi mets ja Keretü soo 14.02.2017 / Maa-ameti Satiladu

Joonis 2a. Algselt on Treisi olnud ulatuslik sidus metsamassiiv

Joonis 2b. Treisi mets ja Keretü soo 6.01.2024 / Maa - ameti Satiladu
Joonis 2b. Treisi mets ja Keretü soo 6.01.2024 / Maa - ameti Satiladu

Joonis 2b. Seitsme aastaga on läänepoolne osa jäänud oluliselt hõredamaks.

Joonis 3 a. Raudumõts, Ründomõts, Kohandupalu, Virvesillapalu, Kakupalu, Vaiõmõts ja Reedopalu 14.02.2017 / Maa-ameti Satiladu
Joonis 3 a. Raudumõts, Ründomõts, Kohandupalu, Virvesillapalu, Kakupalu, Vaiõmõts ja Reedopalu 14.02.2017 / Maa-ameti Satiladu

Joonis 3 a. Raudumõts, Ründomõts, Kohandupalu, Virvesillapalu, Kakupalu, Vaiõmõts ja Reedopalu. Selles piirkonnas tuleb esile "loodukaitseala polariseerumise" efekt - punase joonega ümbritsetud alas (Timmase) on mets täielikult säilinud, samas kui väljaspool hoogsalt kadunud - Joonis 3b. 

14.02.2017 ja 6.01.2024 satelliidipildid:

 

Joonis 3b. Raudumõts, Ründomõts, Kohandupalu, Virvesillapalu, Kakupalu, Vaiõmõts ja Reedopalu 6.01.2024 / Maa-ameti Satiladu
Joonis 3b. Raudumõts, Ründomõts, Kohandupalu, Virvesillapalu, Kakupalu, Vaiõmõts ja Reedopalu 6.01.2024 / Maa-ameti Satiladu