Euroopa vabatahtlik teenistus (EVT) annab võimaluse tuua organisatsiooni uut hingamist, häid mõtteid ja ideid, teistsugust vaatenurka. See on võimalus soovi korral kuni aastaks oma organisatsiooni töösse kaasata välisvabatahtlik, samuti on teil võimalus panustada kohalike noorte arengusse asudes Euroopa vabatahtliku teenistuse saatvaks organisatsiooniks. Euroopa vabatahtliku teenistuse alaprogramm on rahastatud Euroopa Komisjoni kodanikuhariduse programmi „Youth in Action“ raames.  

Eestis on EVT organisatsioonide seas muutumas üha populaarsemaks, välja on joonistunud valdkonnad, kus vabatahtlikud on eriti aktiivsed. Nii oleks Euroopa vabatahtlik teenistus justkui oma „nišši“ leidnud, kuid kasu vabatahtlike tegevustest võiks olla palju laiem! Euroopa Komisjon ja programmi Euroopa Noored kohalikud bürood püüavad iga aastaga rohkem koondada tähelepanu väga olulistele keskkonnaga seotud teemadele: säästlik areng, keskkonnakaitse, kultuuripärandi säilitamine jne. 

Seetõttu olemegi kõikidele organisatsioonidele, kelle igapäevatöö seostub keskkonna, rohelise mõtlemise ja säästliku arenguga planeerinud infopäeva, kus tutvustatakse lähemalt Euroopa vabatahtliku teenistuse alaprogrammi võimalusi. Räägime sellest, kuidas oma töös välisvabatahtlikku rakendada, millist kasu see organisatsioonile, vabatahtlikule ja laiemale kogukonnale toob, millised kohustused ja reeglid programmis osalemisega kaasnevad. Programmis osalemiseks peab asutus olema kas MTÜ või avalik-õiguslik organisatsioon. 

Kuigi infopäev on suunatud eeskätt organisatsioonidele, kes tegutsevad keskkonna valdkonnas, on uksed lahti ka teistsuguse profiiliga huvilistele! Kui teie tutvusringkonnas või koostööpartnerite võrgustikus on organisatsioone, kes võiks infopäevast huvitatud olla, siis palun e-mail ka neile edastada. 

Olge lahked – kui Teil tekkis huvi, kutsun Teid 28.septembril Euroopa vabatahtliku teenistuse infopäevale Tallinnas. Registreeruge palun hiljemalt 22.septembril aadressil: marika@noored.ee. Täpsem info koolituse kohta saadetakse teile e-posti teel mõned päevad enne infopäeva. Registreerudes märkige ära oma nimi, emailiaadress, telefon, organisatsioon ja erivajadused toitumise osas, kui neid on.