Hea võimalus organisatsiooni arendajatel anda oma panus Keenias, Ukrainas, Ugandas või Türgis. Tule pane ennast proovile ja saa väärtuslik kogemus kogu eluks!

Finantsoskustega organisatsiooni arendaja – 6 kuuks (juuli 2019 – detsember 2019) Keeniasse Shianda külla. Põhilised tööülesanded – Keenia partnerorganisatsiooni finantsolukorra hindamine ja edasiste, jätkusuutlike plaanide koostamine. Finantsaruandluse alased koolitused ja nõustamine. Igapäevase administratiivtöö toetamine.

Kommunikatsiooniekspert – 6 kuuks (mai 2019 – november 2019) Ukrainasse, Luganski oblastisse. Põhilised tööülesanded – partnerorganisatsiooni kommunikatsioonikanalite arendamine (inglisekeelse veebilehe sisuga täitmine), meediamonitooring ning kommunikatsiooniplaani koostamine. Uute rahastusvõimaluste ja koostööpartnerite otsimine.

IT oskustega organisatsiooni arendaja – 6 kuuks (mai 2019 – november 2019) Ugandasse, Kampala piirkonda, Põhilised tööülesanded – Uganda partnerorganisatsiooni ning teiste kogukondlike organisatsioonide IT alane koolitamine. Kodulehekülgede, sotsiaalmeedia lehekülgede ning uudiskirjade arendamine. Teavitusmaterjalide väljatöötamine.

Organisatsiooni arendaja, projektijuht – 12 kuuks (mai 2019 – mai 2020) Türki, Istanbuli. Põhilised tööülesanded – annetuskampaaniate strateegiate koostamine, uute projektiideede arendamine, uute projektipartnerite leidmine, projektitaotluste kirjutamine, kohaliku partnerorganisatsiooni SPI töötajate koolitamine.

Kõikide lähetust ja kandideerimist puudutavate küsimustega võite pöörduda vabatahtlike nõustaja Janika Tamme poole – vabatahtlikud@mondo.org.ee. Kandideerimis tähtaeg on 10. jaanuar 2019.

(Türgi positsiooni puhul ave@mondo.org.ee. kandideerimise tähtaeg on 20. jaanuar 2019)

Kandideerimiseks tuleb saata vajalikud dokumendid (vt vormid allpool). Seejärel toimuvad parimate kandidaatidega intervjuud. Lõppvooru pääseb kaks inimest positsiooni kohta, kes osalevad 10-päevasel koolitusel Euroopas. Konkursi võitja selgub pärast koolitust. Koolituse käigus mittevalituks osutunud vabatahtlik jääb reservnimekirja ning talle võidakse pakkuda uut võimalust kas Mondo või mõne muu algatuses osaleva organisatsiooni poolt tulevikus. Valitud vabatahtlikud läbivad lisaks 5-päevase koolituse Eestis.

Kohustuslikud koolitused toimuvad 21. märts – 4. aprill 2019 Belgias ning 6.-10. mai 2019 Eestis.

Koolituskulud kaetakse, vabatahtliku lähetuse ajal on kaetud reisikulud, kaasaarvatud kindlustus, vaktsineerimine ja viisa ning elamiskulud kohapeal. Tagasi tulles osaleb vabatahtlik uute vabatahtlike ettevalmistamises.
Kandideerimisdokumendid palume täita inglise keeles.

    Kandideerimisvorm
    Eneseanalüüsi küsimustik
    CV (Europass formaadis)

Loe täpsemalt EU Aid Volunteers programmi kohta.