Eesti oma loodus- ja teadusajakirjade kirjastaja, MTÜ Loodusajakiri tähistab esimest juubelit. Kirjastus loodi kümne aasta eest ja annab täna välja nelja ajakirja – Eesti Loodus, Horisont, Loodusesõber ja Eesti Mets.

MTÜ väljaanded on kinnitanud oma kohta nüüdsel rahutul ajakirjandusmaastikul ning säilitanud ja kasvatanud oma lugejaskonda. Nõnda nagu teisedki kultuuriajakirjad, ei sea loodusajakirjad endale sihiks auditooriumi suurendamist iga hinna eest. Eesmärk on pakkuda lugejale heas eesti keeles usaldusväärset lugemisvara, mis aitab keevas ja killustunud maailmas paremini orienteeruda. MTÜ väljaanded ei ole laia maailma ajakirjandusturu toodete maaletoojad, ajakirjade veergudel tutvustavad Eesti teadlased ja asjatundjad eesti lugejale nii laia maailma kui oma kodumaa looduses ja teaduses toimuvat.

Igal aastal ilmub MTÜ kirjastamisel 12 numbrit Eesti Loodust, 6 numbrit Horisonti ja Loodusesõpra ning 4 numbrit Eesti Metsa. Eesti Metsa ja Eesti Looduse esimesed numbrid ilmusid juba enne Teist maailmasõda, Horisont saab 45-aastaseks ja pesamuna Loodusesõber hakkab tähistama oma 5 ilmumisaastat.

MTÜ on pea kogu oma tegutsemisaja pühendanud aega ja energiat ajakirjadele lisaväärtust pakkuvate kõrvalväljaannete kirjastamisele. Tuntust on kogunud mahukad originaalsete artiklite kogumikud seeriast „Lehed ja tähed”. Vene lugejatele pakub Loodusajakiri almanahhi Gorizontõ Estonii, mis meie praeguses lõimumisvõtmeid otsivas ühiskonnas on unikaalsed.

Sel aastal astus lugejate ette ka uudne sari Looduse Raamatukogu, mille kahele ilmunud väljaandele hakkab tulevikus lisa tulema.

Täisverelist kultuuri on raske ette kujutada ilma päris oma loodus- ja teadusajakirjanduseta. Seda lähenemist, millele tugineb ka MTÜ Loodusajakiri missioon, on kogu kirjastuse tegevusaja toetanud Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Juubeliüritusena toimub esmaspäeval, 28. novembril algusega kell 18 Loodusajakirjade õhtu Eesti Rahvusraamatukogu suures saalis. Loodusõhtul „MTÜ Loodusajakiri 10” heidame pilgu möödunule peatoimetajate silme läbi, loodusajakirjade töötajad Hendrik Relve ja Indrek Rohtmets esitavad pildijutustusi, mis kannavad pealkirja „Maailma metsad” ja „Erutav loodus”. Muusikalist meelelahutust pakub Bonzo. Kõik huvilised on oodatud.