Mustamäe pole kindlasti Tallinna elustikuvaeseim piirkond. Siin on säilinud vanad õunapuud kunagistest talukohtadest ning on aimdusi ammustest rohumaadest ja märgaladest, mis piirkonnas laiusid. Neile on lisandunud kortermajad, koolid ja ühiskondlikud hooned, mille kõrvale kerkivad üha järgmised. Enamiku tänapäevase Mustamäe taimestikust on inimesed sinna toonud, ent sellest hoolimata on see üllatavalt liigirikas, kombineerides endas nii kohalikke kui ka mujalt toodud liike.

Paraku on kortermajade vahelised alad, mis ka sealseid õppeasutusi ümbritsevad, oma praeguse kuju saanud rahanappuse ning erinevate visioonide tõttu. Suurtest aladest on järele jäänud vaid äraootaval positsioonil murukõrbed, kus isegi seesama muru hästi kasvada ei taha, kuna liigne lehtede riisumine ei võimalda orgaanilisel ainel looduslikult laguneda ja mulda väärtuslike toitainetega rikastada. 

Tallinna 32. keskkooli 11. B klassi (majanduse-keskkonna õppesuund) selleaastase keskkonnaprojekti idee oli tuua oma kooliümbruse (Kiili 10) ja ka lähedal asuva nn kirikuplatsi piirkonda juurde bioloogilist mitmekesisust. Eesmärgiks seati nii koolipere kui ka ümbruskonnas elavate inimeste keskkonnateadlikkuse tõstmine, praktilisemast küljest lindude pesakastide ja putukahotellide paigaldamine, põõsaste istutamine ning kokku üle 800 m² suuruse ala katmine lillemuruga, mille säilitamise nimel on palutud nii linnaosavalitsusel kui ka kooli haldusfirmal neid alasid perioodiliselt niitmata jätta.

Elustikutalgud

Selliste murude mõju kogukondade eneseteadvusele on täheldatud mitmes piirkonnas maailmas. Tulemuseks on värvikirev ja silmailu pakkuv kõrgema taimestikuga maalapp, mille tulemusel paraneb ka piirkonna elurikkus. Näiteks pakub lillemuru toitu ja elupaiku mitmesugustele putukatele ja selgroogsetele. Putukahotellid täiendavad ala mitmekesisust, pakkudes putukatele paljunemiskohti ja talve üleelamiseks sobivaid elupaiku. Pesakastid loovad jällegi soodsamad tingimused lindudele. Putukate arvukuse ja mitmekesisuse lisamine linnaloodusesse aitab kaasa taimede tolmeldamisele ning ka kahjuritõrjele, olles lisaks omakorda toiduks lindudele. Lindude arvukuse ja mitmekesisuse tõstmine aitab tõhustada linna ökosüsteemi kvaliteeti ning linnud on ka head putukatõrjujad.

Lillemuru

9. märtsil toimunud Tallinna 32. keskkooli õpilaste korraldatud elustikutalgute raames rajatud lillemurusse (mida oli küll planeeritust veidi vähem, ca 300 m²) külvati mitukümmend liiki taimi (nt peiulill, rukkilill, kress, raudrohi, salvei jpt), millest osa olid ka söödavad (nt petersell). Lisaks täiendati augulist hekki kohaliku lasteaia kõrval (Kiili 7) nii erinevate õitsvate põõsaliikidega kui ka rajati väiksemaid peenraid. Putukahotellidest üks asub nn kirikuplatsi põõsastikus ning teine koolihoovis, kus pakub loodetavasti noorematele klassidele palju avastamisrõõmu. Samuti paigaldati koolihoovi ümbrusesse ka kümme pesakasti lindudele (nt kuldnokk, tihane, must-kärbsenäpp jpt).

Nüüd jääb üle vaid oodata lillede kasvamist, põõsaste õitsemist ning muu elustiku kolimist oma uutesse elupaikadesse. Projekti õnnestumise eest soovime tänada Tallinna 32. keskkooli kooliperet, Mustamäe linnaosavalitsust, Bakker Holland OÜ-d, Plantest Grupp OÜ-d, Kasva Suureks OÜ-d, OÜ Traksi, Bioneeri ja teisi abilisi.