Novembris tähistatakse üle euroopalist jäätmetekke vähendamise nädalat, mille fookuses on kogukondade roll ringmajanduse edendamisel. Eestis toimub kampaania 15.–28. novembril 2021 ning selle raames kutsub Keskkonnaministeerium inimesi üles jäätmeteket vältima ning ressursse mõistlikult kasutama.

Tänavu võetakse Euroopa jäätmetekke vähendamise nädalal luubi alla ringsed kogukonnad ja kuidas nende kaudu vähendada jäätmete teket. Seega keskendutakse kollektiividele, klassidele, ühistutele, naabruskondadele, küladele ja kogukondadele, kes püüaksid leida üleliigsetele asjadele uue kasutaja või väljundi. Igaüks saab kestlikuma maailma tekkimiseks palju teha, kuid väikesed kogukonnad mängivad jätkusuutliku tarbimise edendamise osas veelgi suuremat rolli.

Tänavuse kampaania saadik on Karin Rask, kes lisaks näitlemisele tegeleb disaini ja ettevõtlusega. Oma igapäevatöös otsib Rask võimalusi, kuidas tekstiile uuskasutada ning pikendada juba toodetud materjalide eluiga.

,,Disainerina olen märganud, et tegelikult on ideed ja initsiatiiv inimestel olemas ning jagub ka neid, kes tahavad toodetust maksimumi võtta oma loomingu või tegevuse jaoks. Kuid hetkel on kitsaskoht just suurtootjate ja, selles kontekstis, disainerite vahel. Kui praegu jääb näiteks erinevaid tekstiile tööstustes üle n-ö materjalijäägina, siis ringse kogukonna loomisega jõuaks need soovijateni nii, et ei tekitaks liigset tüli tootjatele ning muudaks mugavaks hankimisviisiks ka tekstiiliotsijatele. Juba sellega väheneks korraliku materjali sattumine jäätmete hulka. Usun, et samasuguseid olukordi on ka teistes valdkondades,“ kommenteerib Rask.

Kampaania ajal kutsutakse üles just kohalikke omavalitsusi, koole ja ettevõtteid looma ringseid kogukondi ning leidma võimalusi, kuidas kasutult seisvad asjad saaksid inimesi teenida. Võimalusel parandada, taaskasutada, uuskasutada, jagada, annetada – need kõik toetavad ringse kogukonna põhimõtet. Eesmärk on vähendada nii-öelda otse prügimäele saadetavaid jäätmeid, mille funktsioon või potentsiaal tarbimiseks on säilinud.

Keskkonnaministeeriumi keskkonnakorralduse osakonna juhataja Sigrid Soomlaisi sõnul pole ringmajandus uus ja tundmatu kontseptsioon, vaid loodustsüklit arvestav loomulik eluviis, mis algabki igast inimesest endast.

„Kohaliku ressursi hindamine ja koostöö on võtmeks, millega leida loodust ja rahakotti säästvaid lahendusi. On selleks siis igapäevaste tarbeasjade ristkasutamine või põhjalik planeerimine, et vältida jäätmete teket,“ selgitas Soomlais.

Tänavune kampaania kaasabki kodanikke ning ka laiemat kogukonda, kes näevad kohalikku väärtust ja kasu ringmajanduse arendamisel.

„Meil on juba praegu palju aktiivseid kohalikke kogukondi, kes nendest põhimõtetest iga päev lähtuvad. Kohalikust koostööst on sündinud mitmeid ringmajandust edendavaid ettevõtmisi. Tegelikult on ju ka ettevõtted ja riigiasutused osa kogukonnast ning kui koostöös elanikega leitakse uusi, ringmajandusel põhinevaid lahendusi, kus ressursid on pidevas ja võimalikult pikas kasutuses, olemegi juba astunud suure sammu ringmajanduse poole,“ ütles Soomlais.

Vaata lisaks kampaania veebilehelt ning ammuta ideid Euroopast!