Kuigi ülelinnaline heakorrakuu algab 20. aprillil, alustas Nõmme linnaosa valitsus heakorrakuud nädal varem. “Nõmmel otsustati heakorrakuud alustada juba 15. aprollist, sest lume alt välja sulav praht risustab linnapilti ning sellega on vaja kohe ja pidevalt tegeleda. Linnaosa heakorda aitavad tagada lisaks meie oma töötajatele ka abitöölised ning töötukassa poolt suunatud avaliku töö tegijad,” ütles Nõmme linnaosa vanem Erki Korp.    

Heakorrakuu ajal korraldavad koristustalguid ka erinevad mittetulundusühingud, spordiklubid ja seltsid. Linnaosavalitsuse poolt on registreeritud talgutel osalejatele ette nähtud kindad ja prügikotid. Samuti korraldab linnaosa ka kokkukogutud prahi äraveo.

30. aprillil toimub aga Nõmme jaamahoone kõrval (Jaama 18) asuval lastemänguväljakul puu võra kujundamise õppepäev. Õppepäeval näitab arborist Heiki Hanso puu võra kujundamise õigeid võtteid.

Erki Korpi sõnul on suurimaks heakorrakuu ettevõtmiseks nn punaste lehekottide kampaania, mille raames viib linnaosavalitsus elanikelt tasuta ära lehti ja okkaid. “Tänase seisuga on kampaanias osalemiseks soovi avaldanud ligi 1500 kinnistuomanikku. Lehekotte jagatakse kuni 28. aprillini,” selgitas linnaosavanem.

Sel aastal toimub taas ka kampaania “Piirdeaiad korda”, mille käigus on nõmmelastel võimalus linnaosavalitsuse kaasabil saada Puumarketist ja Sadolini värvikeskusest soodustust piirdeaia remondiks või uue aia ehitamiseks vajalike ehitusmaterjalide ja värvide ostmiseks. Soodustuse saamiseks vajalikud kupongid ilmuvad linnaosalehes.

Koostöös keskkonnaameti ning Kesto OÜ-ga korraldatakse aga 5. mail Nõmme linnaosas ohtlike jäätmete kogumisreid.