Täna, 18. veebruaril algusega kell 13 toimub Narva Kutseõppekeskuses Narva vee- ja kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimise projekti pidulik lõpetamine.

Projekti näol on tegemist EL Ühtekuuluvusfondist kaasrahastatud ”Narva vee- ja heitveetorustikud” veemajandusprojektiga, mille raames rajati Narva linna viide elamurajooni 20,02 km uut joogiveetorustikku ja 36,36 km uut kanalisatsioonitorustikku. Samuti rekonstrueeriti 5 km olemasolevat joogiveetorustikku Narva linna erinevatel tänavatel (Kerese, Kreenholmi, Linda, Kosmonaudi, Rahu, Kangelaste, Mõisa, Joala, Uusküla, Kooli põik, Linda park) ning renoveeriti Narva kaks reoveepumplat.

Projektijuhi Hilje Õunapuu sõnul oli joogivee- ja kanalisatsioonitorustike laiendamise vajadus elamurajoonidesse tingitud sellest, et kõigis neis rajoonides puudus ühine joogivee- ja reoveetorustik. ”Projekt täitis oma eesmärgi, rajatud ühisveevärgi- ja kanalisatsioonitorustikud annavad umbes 1400-le narvalasele võimaluse saada linna joogivett ning kanaliseerida oma reoveed ühisveevärki. Torustike rajamine elurajoonidesse parandas oluliselt sealsete elanike elukvaliteeti,” lisas Õunapuu.

Keskkonnaminister Jaanus Tamkivi sõnul on see suur samm edasi, et tagada eestimaalastele kvaliteetne joogivesi, mis oluliselt vähendab terviseriske ning tänu korralikule reoveekogumisele väheneb reostuskoormus kogu meie elukeskkonnale. ”Projekti tulemusel ühendatakse rajatud ühisveevarustus- ja kanalisatsioonitorustikega umbes 700 elamut ning sellega tagatakse ka Euroopa Liidu asula reovee kogumise ja puhastamise ning joogiveedirektiivi nõuete täitmine.”

Projekti ehitustööd algasid 2006. aasta juulis ning kestsid kuni detsembrini 2008. Projekt maksis kokku 147,9 miljonit Eesti krooni. Projekti rahastas 54,48% osas EL Ühtekuuluvusfond. 36,54% osas rahastasid Keskkonnainvesteeringute Keskus ja Keskkonnaministeerium ning 8,98% panustas Narva Vesi AS.

Projekteerimis- ja ehitustööde peatöövõtjaks oli Sweco Eesti AS ja Saksa-Eesti konsortsium K&H AS/WTE Wassertechnik GmbH. Ehitusjärelevalvet teostas Eesti konsortsium TSM Projektijuhtimise OÜ/Korbovek OÜ.