Euroopa Komisjon kiitis heaks käimasoleva struktuurivahendite perioodi esimese suurprojekti „Narva veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine“, mille abil saavad narvalased lähitulevikus puhta joogivee.

Keskkonnaminister Jaanus Tamkivi sõnul on tegemist Eesti jaoks väga olulise projektiga, kuna narvalaste joogivee probleem on olnud üks suuremaid ja tõsisemaid. „Ida-Virumaa joogivee kvaliteet on olnud mureks aastaid. Selle projektiga tagatakse Narva linna 65 800 elanikule puhas ja nõuetele vastav joogivesi, mis on samm edasi Ida-Virumaa joogivee probleemide lahendamisel. Euroopa Komisjoni heakskiitu ootab veel teinegi Ida-Virumaa veemajanduse suurprojekt, mis hõlmab Kohtla-Järve linna ja selle lähipiirkonda, millega saavad joogivee probleemid lahendatud ka Püssis ning Jõhvis,“ lisas Tamkivi.

Narva veemajanduse projekti raames renoveeritakse Narva veepuhastusjaam, mis töötab aastast 1975 ning vahetatakse välja umbes 25 km torusid, et nõuetele vastav joogivesi sama puhtana ka tarbijateni jõuaks. Samuti renoveeritakse 27 km praegu väga halvas seisus kanalisatsioonitorustikku. Projekti toetus Ühtekuuluvusfondist on üle 447 miljoni krooni ning projekti eeldatav kogumaksumus 694 miljonit. Toetuse saajaks on AS Narva Vesi ja projekti ehitustegevus on plaanitud aastatele 2010–2014.

Veemajanduse projektide rahastamiseks on Ühtekuuluvusfondist perioodil 2007-2013 kasutada 6,4 miljardit krooni ning esimeses taotlusvoorus tehti otsuseid 4,78 miljardi ulatuses. Narva veemajandusprojekt on üks 36-st esimeses taotlusvoorus rahastamisotsuse saanud projektist. Keskkonnainvesteeringute Keskusele esitatud rahastamistaotluste hulgas oli kolm suurprojekti taotlust: Narva, Harku ja Kohtla-Järve. Suurprojektiga on tegemist juhul, kui selle planeeritav eelarve ületab 25 miljonit eurot – selliste projektide mõju hindab Euroopa Komisjon niivõrd oluliseks kogu Euroopa Liidu ulatuses, et peab vajalikuks neile ka omapoolse heakskiidu andmist.