Maikuu lõpus esitas Keskkonnaagentuuri direktor Valitsustevahelise Kliimamuutuste Nõukogu (IPCC) Eesti kontaktisikuna neli eksperti kliimamuutuste eriraporti "Impacts of Global Warming of 1.5°C above Pre-Industrial Levels and related Global Greenhouse Gas Emission Pathways" valmimise juurde.  Eriraporti skoobi määratlemise koosolek toimub 15. -17. augustil  Genfis. Kohtumise tulemusena selgub, kes kandideeritavatest raporti valmimisse oma panuse anda saavad ning valmib eriraporti esialgne plaan: eesmärgid, teemade jaotus, koostamisprotsessi ajakava.

Keskkonnaagentuuri direktor Taimar Ala väljendab heameelt, et teadlaskond üleskutsele reageeris ning Eesti pakkumine sai esinduslik. „Meie teadlased ja teadus on heal tasemel ning sel on maailmale palju anda. Tagatipuks on ikka parem olla kaasarääkija kui kaasaveetav,“ lisas Ala.

Mullu detsembrikuus 195 riigi vahel sõlmitud kliimakokkuleppe eesmärk on hoida üleilmne temperatuuri tõus selle sajandi lõpuks tublisti allpool kaht kraadi Celsiuse järgi võrreldes tööstusrevolutsiooni eelse tasemega ning üritada piirata kliima soojenemist veelgi enam - 1,5 kraadini Celsiuse järgi.

IPCC eriraport on suur samm selle saavutamise suunas, sest töögrupi moodustavad eri riikide tippteadlased, kelle kogemustepagasisse kuuluvad teadmised kliimamuutuste analüüsist ja mõjust, emissiooni stsenaariumitest, looduslike süsteemide haavatavusest ja nende kohanemisest kliimamuutustega, tehnoloogia- ja finantsalasest rahvusvahelisest koostööst jms.   

Ülevaate eriraporti koostamise käigust ja riikide poolt esitatud nominatsioonide hetkeseisust saab IPCC kodulehelt.