Esmaspäeval, 20. oktoobril algab Tallinnas Tallink Spa&Conference Hotellis Eesti neljas Noorsootöö Foorum, mis keskendub noorsootöö rollile ühiskonnas, selle mõjule nii noorte seas kui ka terves ühiskonnas.

Foorumi avab haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas, kelle sõnul noorte roll ja noorsootöö tähtsus suureneb, eriti vananeva ühiskonna tingimustes. „Just nüüd on tarvis, et noored oma õiguste ja vabaduste kõrval mõistaksid ka oma vastutust ja kohustusi. Ainult siis on neil võimalus tunda end täisväärtuslikuna meie Eesti ühiskonnas,“ ütles minister Lukas.

Kaks päeva vältaval konverentsil esinevad Euroopa ja Eesti noorsootöö uurijad, noortepoliitika kujundajad ning loomulikult noored ise. Noorte ees seisab aina rohkem ja mitmekesisemaid valikuid, eluteed ja üleminekut lapseeast täiskasvanuikka mõjutavaid tegureid on järjest enam. Selles olukorras muutub noorsootöö roll aina tähtsamaks, sest mitteformaalse õppekeskkonnana loob see olulisi võimalusi noore individuaalseks arenguks ja täisväärtuslikuks kodanikuks kujunemiseks.

Lisaks ettekannetele on foorumil kavas ühised arutelud, et kõik osavõtjad saaksid välja öelda oma mõtted, mida on võimalik teha noortevaldkonna tähtsuse rõhutamiseks ja avalikkuse teadlikkuse tõstmiseks. Osavõtjaid on Eesti Noorsootöö Foorumist enam kui 200.

Foorumi korraldab Haridus- ja Teadusministeeriumi allasutus Eesti Noorsootöö Keskus.

Lähem teave:
http://www.entk.ee/programm_ENTIVF.pdf

Toimetas: Katrin Lipp, säästva eluviisi portaal www.bioneer.ee
Foto: wswheboces.org